Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2010

Interna patienthotell sparar pengar med bibehållen kvalitet

Sjukhusvården skulle spara pengar på att omkring en femtedel av de som är inlagda överfördes till så kallade interna patienthotell. Vårdkvaliteten skulle inte behöva försämras. Det visar Nina Førelands masterstudie vid NHV.

Hur man uppnår medicinsk utveckling samtidigt som krav ställs på minskade kostnader diskuteras i dag, inte minst i Norge. Nina Førelands masterstudie vid NHV visar fördelar med interna patienthotell.

Patienthotell omtalas i dag som en ekonomisk driftsform som även skulle öka flexibiliteten.

– Resultatet av min studie utgör underlag för att överföra flera patienter från sängplats på sjukhus till interna patienthotell, säger Nina Føreland som visar att det är kostnadseffektivt men troligen inte skulle innebära sänkt vårdkvalitet.

Formen med interna patienthotell skulle lämpa sig för vissa patientkategorier. Dessa hotell har en  
salutogen (hälsofrämjande) inriktning medan sängplatser på sjukhus traditionellt har en patogen ansats (fokuserar på att vårda sjukdom snarare än att förebygga den).

En del forskning har visat att patienthotell är kostnadseffektivt. Nina Førelands undersökning fokuserar på att se på vilka inlagda patienter som utan försämrad vårdkvalitet skulle kunna överföras till interna patienthotell.

– Patienthotell lämpar sig för relativt självgående patienter som ändå har behov av sjukhusvård, säger Nina Føreland.

Kartläggningen har genomförts vid Sørlandet sykehus, Kristiansand. Alla inlagda patienter inkluderades förutom de inom postoperativ-, intensivvård och palliativ vård.  Patienterna värderades utifrån funktionsnivå.

Resultatet visar att cirka 18 procent av dem som hade sängplats fyllde kriterierna för att överföras till internt patienthotell. Undersökningen påvisar också att personalens värdering av vilka patienter som passar för hotell inte helt överensstämmer med kriterierna. När det gäller dem endast som behöver kompletterande behandling är samstämmigheten störst.

Handledare: Bengt Åhgren, universitetslektor NHV
Titel: Internt patienthotell – ett alternativ till sängplats vid inläggning på sjukhus?
Norsk titel: Internt pasienthotell – et alternativ til sengepost ved inleggelse i sykehus?

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera