Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 september 2010

Kunskap om sjukdomen förbättrar reumatikers hälsa och livskvalitet

Den största bakomliggande orsaken till sjukdomar är enligt WHO kronisk reumatism. Tone Bråthens masterarbete vid NHV visar att ökad kunskap om sjukdomen kraftigt förbättrar livskvaliteten för dessa patienter.

Utmaningen för dem som drabbas av muskel- och skelettsjukdomar, även kallade reumatiska sjukdomar, är att lära sig att bemästra vardagen så bra som möjligt.

Ankyloserande Spondylitt (AS) är en kronisk inflammatorisk reumatisk sjukdom som huvudsakligen angriper ryggraden, bäckenent och bröstkorgen men även angriper perifera leder och ögon, hjärta och njurar. Behandlingen består av fysioterapi, egen träning och medicin.

– Patienterna har alltför lite kunskap om vilka hjälpmedel som kan förbättra deras vardag, säger Tone Bråthen, sköterska vid en reumatologisk avdelning.

Hennes studie kartlägger 150 norska patienters kunskap om AS och hur kunskapen påverkar deras livssituation. De flesta respondenter tyckte de hade tillräcklig kunskap om symptom och träning, men endast 35 procent ansåg sig veta tillräckligt om olika typer av mediciner och biverkningar.

Studien visade också att de hade otillräcklig kunskap om hjälpmedel och annat som kan bidra till en förbättrad vardag hemma och på jobbet. 45 procent var nöjda, 43 mindre nöjda och 12 procent inte alls nöjda med den kunskap de besatt.

– Men mer än 80 procent värderade den information de fått från sjukgymnast och specialist i reumatologi och medpatienter som viktig.

Det står också helt klart att de som kände sig nöjda med sin kunskap om sjukdomen hade en signifikant bättre tilltro att kunna påverka sina smärtor och symptom.

– Således visar studien att kunskap om sjukdomen bidrar positivt till att påverka patienternas hälsorelaterade livskvalitet, säger Tone Bråthen.  

Titel: Kunskap och bemästring av en kronisk sjukdom – en kvantitativ studie av patienter med ankyloserande spondylitt

Handledare: Lene Povlsen, NHV

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera