Tema

Fler fjärilar där hagar omges av skog

För pollinerande fjärilar är det viktigare att ha nära till skog än till åkrar, enligt en studie som gjorts på 32 000 fjärilar av 77 olika arter. Resultaten i studien från SLU och Linköpings universitet ger ledtrådar till hur landskapet bör utformas om dagfjärilarna ska överleva.

Miljö
Läs mer

Nudging – möjligheter och fallgropar när vi knuffas till rätt beslut

En fluga på insidan av en pissoar får män att inte kissa bredvid och målade fotspår på en trottoar som visar vägen till en papperskorg minskar nedskräpning. Båda två är exempel på när beslutsfattare påverkar människors beteende i en viss riktning med så kallad nudging. Rätt använd kan metoden vara mycket verkningsfull men det finns fallgropar som kan leda till helt fel beteenden.

Samhälle & kultur
Läs mer

Litet organ kan spela viktig roll i immunförsvaret under graviditet

Forskare har under årtionden ställt sig frågan hur kroppen hanterar den paradoxala situation som uppstår när en kvinna blir gravid. Å ena sidan behöver mammans immunsystem anpassas så att det inte reagerar starkt mot fostret, som till hälften ju har sina gener från pappan. Å andra sidan måste immunsystemet samtidigt behålla ett starkt försvar mot infektioner. Nu har forskare vid Linköpings universitet hittat en förklaring.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet