Forskarna har undersökt det relativt okända organet thymus med hjälp av datortomografi. Bild: Charlotte Perhammar/LiU
Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det lilla organet thymus är lite av en doldis som kan spela roll för immunförsvaret även hos vuxna. Med tiden förändras utseendet – men takten kopplas till både kön, ålder och livsstil. Det visar ny forskning där fynden tyder på att thymus även kan spegla immunförsvarets åldrande.

Thymus, eller brässen, är en körtel som sitter högt upp i bröstkorgen. Det har varit känt länge att det lilla organet är viktigt för utvecklingen av immunförsvaret när vi är barn.

Efter puberteten tillbakabildas thymus och ersätts över tid med fett, eller fettdegenereras som det också kallas. Detta har tolkats som att den förlorar sin funktion. Thymus har därför under lång tid ansetts vara ointressant i vuxen ålder.

Men detta synsätt har utmanats av en del mindre forskningsstudier, framför allt på djur, som talar för att det kan vara en fördel att ha en aktiv thymus i vuxen ålder, och att det skulle kunna ge ökad motståndskraft mot till exempel infektionssjukdomar och cancer.

Det finns hittills bara ett fåtal studier som har undersökt thymus hos vuxna människor.

Kopplas till livsstil och immunförsvaret

I en ny studie har forskare vid Linköpings universitet undersökt thymus utseende med datortomografi hos mer än 1000 personer i åldrarna 50–64 år. Forskarna har även analyserat immunceller i blodet.

Studien ger ny kunskap genom att den kopplar ihop thymus utseende med både livsstils- och hälsofaktorer och immunförsvaret.

– Vi såg en stor variation i thymus utseende. Sex av tio deltagare hade en helt fettdegenererad thymus vilket var mycket vanligare hos män än hos kvinnor, liksom hos personer med bukfetma. Livsstil spelade också roll. Särskilt lågt intag av fibrer i kosten var förenat med fettomvandlad thymus, säger forskaren Mårten Sandstedt vid Linköpings universitet.

När immunförsvaret utvecklas fungerar thymus ungefär som en skola för en typ av immunceller som kallas T-celler, där bokstaven T står för thymus.

Där får T-cellerna lära sig att känna igen bakterier, virus och annat som är främmande för kroppen. De lär sig också att vara toleranta och inte angripa sådant som hör till den egna kroppen, vilket annars kan leda till olika autoimmuna sjukdomar.

Mindre nybildning av T-celler

I studien såg forskarna att de personer som hade en fettomvandlad thymus hade lägre nybildning av T-celler.

– Det är intressant med kopplingen till nybildade T-celler. Det tyder på att det vi ser i avbildning med datortomografi inte bara är en bild, utan att det faktiskt speglar thymus funktion också. Sin ålder och sitt kön kan man inte göra något åt, men livsstilsrelaterade faktorer är påverkbara. Det kanske är möjligt att påverka immunförsvarets åldrande, säger forskaren Lena Jonasson vid Linköpings universitet.

Mer forskning behövs dock innan det går att veta om thymus utseende och därmed immunförsvarets åldrande har betydelse för vår hälsa.

Forskarna går nu vidare med uppföljningsstudier för att ta reda på om bilder av thymus vid datortomografiundersökning kan ge information om framtida sjukdomsrisk.

Vetenskaplig studie:

Complete fatty degeneration of thymus associates with male sex, obesity and loss of circulating naïve CD8+ T cells in a Swedish middle‑aged population, ­­­­­­­Immunity & Ageing.

Kontakt:

Mårten Sandstedt, forskare vid institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet och överläkare inom radiologi, Region Östergötland.  marten.sandstedt@liu.se

Lena Jonasson, forskare vid institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet och överläkare i kardiologi vid universitetssjukhuset i Linköping.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera