Odling i labb
Forskning vid Uppsala universitet väcker hopp om nytt läkemedel mot svårläkta sår. Bild: Mikael Wallerstedt
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Stora och kroniska sår är ofta mycket svåra att få bukt med. Men nu kan forskare visa att behandling med modifierade mjölksyrebakterier har bra effekt på sårläkningen.

Svårläkta sår är ett växande medicinskt problem och det finns idag bara två godkända läkemedel med dokumenterad effekt.

För att ta fram ytterligare läkemedel har forskare vid Uppsala universitet under flera års tid utvecklat en teknik som bygger på att mjölksyrabakterier producerar så kallat terapeutiskt protein direkt i såren.

Modifierade bakterier används

Forskargruppens tidigare studier, som inte gjorts på människor, har visat att sårläkning kan påskyndas vid behandling med speciella mjölksyrabakterier på huden. Mjölksyrabakterierna med namnet Limosilactobacillus reuteri  har genmodifierats för att producera kemokinen CXCL12* (ILP100-Topikal).

*Kemokinen CXCL12 är ett protein som uppregleras, eller ökar, vid en skada för att locka dit och instruera immunceller att påbörja sårläkningen.

Behandlingen har testats på människor

Nu kan forskarna visa data från den första studien på människor. Målsättningen har bland annat varit att fastställa att metoden är säker.

36 friska och frivilliga personer ingick i studien och totalt 240 sår studerades.

Resultaten visar att behandling med ILP100-Topical var säker och tolererades väl hos alla individer och doser.

− Vår studie visar att bakterier som modifierats att producera och leverera humana protein för lokala effekter kan användas som läkemedel för att accelerera sårläkning. Det här är första gången detta visats i kontrollerade studier på människa, och det kan förväntas att effekten är större hos patienter med sjukdomar som påverkar sårläkning negativt, säger forskaren Mia Phillipson vid Uppsala universitet.

Öppnar för nya läkemedel

Enligt forskarna stöder de gynnsamma effekterna på sårläkning fortsatt utveckling av ILP100-Topical för behandling av komplicerade och svårläkta sår hos patienter.

Många immunaktiva proteiner är av naturen instabila och bryts ner snabbt. Att leverera dessa från mjölksyrabakterier på plats precis där de ska verka är ett sätt att kunna utveckla dem som läkemedel.

− Potentialen är egentligen oändlig när man tänker på hur viktig roll proteiner har i olika processer i kroppen, och hur många sjukdomar som vi idag inte har tillräckligt bra behandling för. Vi har redan gjort en till läkemedelskandidat för att läka och minska inflammation i tarmen hos cancerpatienter. ILP100-Oral heter den och framåt kommer vi att starta ett forskningsprojekt med en annan kemokin för behandling av sjukdomar i lungan, säger Mia Phillipson.

Mer om studiens resultat

Varken ILP100 eller CXCL12 kunde påvisas på andra ställen än i såren. En signifikant större andel läkta sår påvisades dag 32 vid multidosering av ILP100-Topical jämfört med saltlösning och placebo när resultaten från såren som fått multidosbehandling slogs ihop. Dessutom förkortades tiden till första registrerade läkning med i genomsnitt 6 dagar, och med 10 dagar vid högsta dos.

Behandlingen resulterade också i ökad mängd CXCL12-positiva celler i såren, samt ökat blodflödet runt såren under läkningsfasen.

Vetenskaplig studie:

Engineered bacteria to accelerate wound healing: an adaptive, randomised, double-blind, placebo-controlled, first-in-human phase 1 trial, eClinicalMedicine.

Kontakt:

Mia Phillipson, professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet, mia.phillipson@mcb.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera