Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Även personer som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 kan få ett bra skydd efter tre doser mRNA-vaccin. Det visar en studie på patienter med nedsatt immunförsvar.

En studie har tittat på effekterna av upprepade vaccinationer och så kallad hybridimmunitet mot covid-19 hos särskilt sårbara personer med nedsatt immunförsvar.

Med hybridimmunitet menas det skydd som uppstår efter vaccination i kombination med genomgången infektion.

Resultaten signalerar hur nivåerna av antikroppar mot covid kan byggas upp hos personer med ett i grunden bristfälligt immunförsvar. Detta är ett område där kunskaperna varit begränsade.

Likvärdigt efter tredje dosen

I studien ingick 38 patienter med skrumplever, 36 benmärgstransplanterade, 14 patienter med autoimmun leversjukdom och 20 friska kontrollpersoner. Samtliga patienter vårdades på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, och övervakades för antikroppar mot covid efter sin första, andra och tredje vaccindos.

Ingen av deltagarna hade haft covid-19 före den andra vaccindosen, men mellan dos två och tre fick 31 av deltagarna en mild infektion med covidvarianten omikron.

Likvärdiga nivåer antikroppar efter tre doser

Personerna med bristfälligt immunförsvar på grund av leversjukdom eller genomgången benmärgstransplantation hade fram till tiden efter andra vaccindosen ett sämre skydd än kontrollpersonerna. Efter tredje dosen låg dock grupperna på likvärdiga nivåer av antikroppar.

För alla grupper i studien, oavsett nivå på grundläggande immunförsvar, uppmättes också tio gånger högre antikroppsnivåer efter genomgången covidinfektion, jämfört med de personer som fått sin immunitet genom enbart vaccin.

Oväntat bra skydd hos sårbara

Tre doser av mRNA-vaccin mot covid-19 innebar höga koncentrationer av antikroppar även hos immunförsvagade individer, och hybridimmunitet resulterade i ytterligare förhöjda nivåer.

– Det var oväntat, men mycket glädjande, att de mer sårbara personerna skulle få antikroppsnivåer i paritet med de friska efter tre doser vaccin. Det betonar vikten av att det ofta lönar sig att fortsätta vaccinera även om immunsvaret efter de första doserna varit bristfälligt, säger Martin Lagging som är professor i klinisk virologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Studie:

Catch-up antibody responses and hybrid immunity in mRNA vaccinated patients at risk of severe COVID-19, Infectious Diseases.

Kontakt:

Martin Lagging, professor i klinisk virologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, martin.lagging@medfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera