barn i gul regnjacka plaskar i vattenpöl.
Artikel från Linköpings universitet

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hjälp och vård. Ett av dem är Sverige, visar en ny studie.

På många medicinska områden är det självklart med nationella riktlinjer. Det säkerställer att vård som ges är vetenskapligt belagd och att alla behandlas lika.

Men när det gäller riktlinjer för vård av barn som har utsatts för sexuella övergrepp är bristen stor. Det visar en genomgång av 34 europeiska länder.

Sverige saknar nationella riktlinjer

Bara hälften av länderna har, enligt forskarna bakom studien, något som påminner om nationella riktlinjer. I exempelvis Sverige, Polen, Spanien och Turkiet saknas nationella riktlinjer helt.

De riktlinjer som finns uppvisar också stora kvalitetsbrister. Vid en jämförelse visar det sig att ländernas riktlinjer ofta är omoderna och inte utgår från de senaste vetenskapliga rönen. Störst brist finns när det gäller riskbedömningar, hjälp mot psykisk ohälsa och barns möjligheter att bli lyssnade på.

– Det här pekar på att barn i Europa kanske inte får jämlik vård, säger Gabriel Otterman som är barnläkare i Uppsala och adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet.

– Från ett barnrättsperspektiv är det inte acceptabelt. Vi vet att sexuella övergrepp ökar risken för att må fysiskt och psykiskt dåligt under barndomen men även senare i livet.

Bäst omdöme får Moldaviens nationella riktlinjer, sämst får ett av Storbritanniens dokument.

Gemensamt arbete krävs

För att råda bot på bristerna rekommenderar forskarna att länderna tillsätter en internationell grupp bestående av experter samt personer som själva har utsatts för sexuella övergrepp.

Tillsammans skulle de ta fram, förvalta och periodvis uppdatera gemensamma europeiska riktlinjer, baserade på erfarenheter och den senaste forskningen. Länderna skulle sedan kunna göra anpassningar efter egna behov och även ansvara för uppföljningen.

Behovet av gemensamma riktlinjer är stort, säger Gabriel Otterman.

– Jag märker det varje dag. Har man nationella evidensbaserade riktlinjer, då har man något att leva upp till och man kan jämföra regioner och länder.

Läs också: Barn reagerar annorlunda än vuxna när de blir rädda

Vetenskaplig artikel:

Clinical care of childhood sexual abuse: a systematic review and critical appraisal of guidelines from European countries, The Lancet Regional Health Europe.

Kontakt:

Gabriel Otterman, barnläkare samt adjungerad universitetslektor vid kunskapscentrumet Barnafrid, Linköpings universitet
gabriel.otterman@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera