Ansikte med blått munskydd.
Bild: Marek Studzinski, Unsplash.
Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Unga kvinnor som utbildas till undersköterskor beskriver att de utsätts för sexuella trakasserier från patienter under sin praktik – och att problemet både förbises och bagatelliseras. Det visar en ny rapport.

Kvinnor som är undersköterskeelever inom gymnasiets vård- och omsorgsprogram uppger i intervjuer att de under praktikperioder har utsatts för sexuella trakasserier. Dessa kan ske i form av inviter eller kommentarer om kroppar och pojkvänner. Trakasserierna kommer från män som är patienter eller anhöriga till patienter.

– Att många av de elever vi har intervjuat mött sexuella trakasserier under sin praktik är egentligen inte så förvånande. Forskning visar att det inte är ovanligt inom vården, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik vid Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet.

Tas inte på tillräckligt stort allvar

Hur sexuella trakasserier kan hanteras och förebyggas ges inte den uppmärksamhet i utbildningen som eleverna skulle önska, enligt rapporten.

Många elever uppger i intervjuer att de inför sin praktik var oförberedda på sexuella trakasserier och även att de har upplevt att lärare, handledare och chefer på arbetsplatserna inte har tagit frågan på allvar.

Trakasserier är normaliserade

I vissa fall kan de som utsätter personal för sexuella trakasserier ha demensdiagnoser eller andra kognitiva nedsättningar, resonerar rapportförfattarna. Andra, inklusive anhöriga, är kognitivt välfungerande och kan därmed kan sägas vara fullt ansvariga för sina handlingar.

– De unga kvinnorna upplever att handlingarna bagatelliseras. Det kan bero på att sexuella trakasserier är så vanligt att det normaliserats inom yrket och inte upplevs ”vara så mycket att prata om”, säger Eva Klope, lektor i pedagogik vid Institutionen för didaktik och lärares praktik.

– Ibland säger personal att patienten ”är sådan”. Vårdanställda skolas också i att vara förstående och sätta patienten i centrum, vilket kan bidra till att den egna utsattheten blir svår att tala om.

Elever vill ha vägledning

Eleverna efterlyser att frågan belyses mer, konstaterar forskarna. Eleverna önskar mer kunskap om sexuella trakasserier generellt och om hur trakasserier kan hanteras och förebyggas på framtida arbetsplatser.

– Det är viktigt inte minst för att de unga kvinnorna inte ska behöva känna att de står ensamma och oförberedda. Det är också en viktig arbetsmiljöfråga, säger Eva Klope.

Läs också: Återhämtning livsviktigt för skiftarbetare

Om intervjustudien

Forskarna vid Linnéuniversitetet har genomfört tolv gruppintervjuer på lika många skolor med totalt 42 elever på vård- och omsorgsprogrammets tredje år. Intervjuerna genomfördes under det andra halvåret 2021 i ett tiotal kommuner i södra Sverige. 32 av de intervjuade var kvinnor och 10 män.

Rapport:

”Jag hade ingen tanke på att man kunde bli så mycket sexuellt trakasserad på jobbet”, IFAU-rapport 2024:1.

Kontakt:

Maria Hedlin, professor vid Institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet
maria.hedlin@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera