Tema

Så påverkas du av din middagsdejt

Utseendet på ditt middagssällskap påverkar om du vill lägga pengarna på hälsosamma eller ohälsosamma alternativ från menyn, men bara om du är kvinna. Ju mer attraktivt kvinnor finner sitt sällskap, desto mer troligt är det att de köper hälsosam mat. Män blir istället mer benägna att köpa dyr mat och dryck.

Samhälle & kultur
Läs mer

Moderna förpackningar kräva alternativa barriärer

Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial och senaste forskningsresultaten handlar om om hur man kan hindrar syre att komma in i förpackningen.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Smartare routrar kan minska fördröjningar på internet

Fördröjningar över internet orsakar att internettjänster inte kan leverera förväntad kvalitet – onlinespel laggar, streamad video buffrar och videosamtal hackar eller kanske till och med bryts. Forskare vid Karlstads universitet har bland annat tittat på det som kallas ”Bufferbloat” och hur det framförallt skapar fördröjningar i hemmanätverk.

Natur & teknik
Läs mer

Vi accepterar inte fel i digitala nyheter

Det går fort när nyheter produceras och publiceras på webben. Det ökar risken för fel, men innebär också att felen kan rättas till. Artiklar kan förändras inom loppet av några minuter. Men allmänheten har höga förväntningar på att nyheter ska vara rätt från början – och har inte mycket överseende med när det blir fel, visar forskning vid Karlstads universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Så kan mångfalden i historieundervisningen öka

Historia förmedlas ofta med nationen som utgångspunkt, något som kan skymma förståelsen för hur migration och kulturmöten format dagens samhälle. Målet för forskningsprojektet ”Det gemensamma rummet” är att ta fram undervisningsexempel runt utvalda historiska föremål och platser – som kan ge eleverna nya perspektiv på de perioder de studerar.

Utbildning & skola
Läs mer

Psykologiska faktorer styr mer än pengar

Psykologiska faktorer är mer avgörande än pengar för att människor ska ändra sitt beteende. Ändå tenderar beslutsfattare, marknadsförare och folk i allmänhet att tro att ekonomiska skäl är de viktigaste. Det menar Per Kristensson, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Mindre stress i julhandeln med hjälp av armband

Så här i jultider blir vi allt mer stressade och påverkade av trängsel och hög ljudvolym i butikerna. Hur kan vi göra julhandeln mindre stressig?
– Vi har tagit hjälp av ett avancerat aktivitetsarmband för att studera vilka faktorer som ligger bakom stressen och hur man kan mildra dem, säger Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Krypterad e-röstning skulle göra det svårare för Trump

Inför morgondagens amerikanska presidentval är en aktuell fråga om de amerikanska medborgarna och presidentvalskandidaten Donald Trump har förtroende för valsystemet och resultatet. Melanie Volkamer, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, forskar om e-röstning och menar att det finns sätt att undvika misstro mot valsystem.

Natur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Glapp i regelverket kring kommunal redovisning

Kommunal redovisning är en skyldighet sen länge – men reglerna kring verksamheten snårig. Domstolarna tar inte tar hänsyn till regelverket på det sätt som lagstiftarna tänkte sig, visar en avhandling från Karlstads universitet. Ytterligare en aspekt: Rådet för kommunal redovisning ger ut rekommendationer för kommunal redovisning, men reglerna är inte lag.

Samhälle & kultur
Läs mer

Idéburna offentliga partnerskap i flyktingmottagandet undersöks i ny studie

leende flicka som står bakom nät i flyktingläger

Nyanlända och deras integration har under den senaste tiden blivit en het politisk fråga och en stor utmaning för hela det svenska samhället. Göteborgs stad samarbetar idag med nio idéburna organisationer för att skapa ett gott mottagande av nyanlända asylsökande barn och ungdomar. Nu undersöker forskare vid Karlstads universitet effekterna av samarbetet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet