Tema

Nyheter om forskning från Karlstads universitet.

Goda råd inte dyra – men få vet om kommunernas fria energirådgivning

Effektiv energianvändning inom både industri, transporter och byggnader är en väg mot ett hållbart samhälle. I de flesta kommuner finns gratis rådgivning av oberoende energi- och klimatrådgivare – något som är föga känt. Nu visar forskning från Karlstads universitet hur energirådgivningen kan utvecklas för att nå ut till målgrupperna.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Inget jobb? Det är ditt eget fel..

Tonen har hårdnat i välfärdsstaten. Att inte jobba beskrivs alltmer som ett resultat av individuella tillkortakommanden. Arbete och försörjning som tidigare sågs som ett ansvar för samhället, har idag blivit en skyldighet att i det närmaste villkorslöst stå till arbetsmarknadens förfogande, visar forskning inom arbetsvetenskap.

Samhälle & kultur
Läs mer

Så blir du professionell fotbollsspelare

Det är fotboll på absolut högsta nivå. Engelska Premier League präglas av hård konkurrens och stora pengar. Spelare väljs, köps och säljs. Inom lagen är det ofta tuffa tag och konkurrens spelare emellan och när en spelare från juniorlaget rekryteras upp till A-laget, så är de sociala och kulturella reglerna minst lika avgörande som spelskicklighet

Samhälle & kultur
Läs mer

På Twitter sitter rösten i fingrarna

Det finns en ständigt pågående konflikt på Twitter. Den mellan de som håller hårt på språkreglerna och de som tycker att stilmässig frihet är viktigare eller inte bryr sig om språkreglerna så mycket, menar Peter Wikström i sin avhandling om språkbruk och språknormer på Twitter från Karlstads universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet