Tema

Nyheter om forskning från Karlstads universitet.

Människan är motsägelsefull i Cormac McCarthys romaner

foto: Sven Read

Den amerikanske författaren Cormac McCarthy, med verk som Blood Meridian, Städerna på Slätten och Vägen kan förvirra sina läsare. Han beskriver människan som en medveten individ med förmåga att påverka den globala utvecklingen – och samtidigt som en helt obetydlig varelse utan ansvar när saker och ting går snett. Denna motsättning är en nyckel till hans texter och det är den som gör hans böcker så relevanta. Det menar författaren till en ny avhandling från Karlstads universitet.

Samhälle & kultur

Storpack ger matsvinn

Att välja portionsförpackat och mindre förpackningar är mer klimatsmart. Det visar en kartläggning av matsvinn hos svenska hushåll. Studien visar också att konsumenters osäkerhet kring datummärkning och hållbarhet hos livsmedel bidrar stort till att mat slängs i onödan.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Hål lagade i anonymitetsnätverket Tor

Anonymitetsnätverket Tor, med miljontals dagliga användare världen över, är viktigt för människor i utsatta situationer för att exempelvis undgå övervakning eller censur. Nu har två Karlstadforskare identifierat brister i anonymitetsskyddet och bidragit till tekniker som gör nätverket säkrare för användarna.

Natur & teknik

Fyra tips som minskar matsvinnet

Jul och nyår är två av våra största mathelger. Det är en tid då vi konsumerar i överflöd och slänger mer mat än någonsin. Samtidigt har matsvinn har en negativ påverkan på klimatet. Det spelar stor roll vad vi väljer att äta, och hur vi hanterar maten. Helén Williams, Karlstads universitet, ger sina bästa tips för att minska matsvinnet.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Förskolepersonal behöver stöd för att möta barn med minoritetsspråk

Barn som har ett annat modersmål än svenska och/eller har tillhörighet i något av de svenska nationella minoritetsspråken har enligt förskolans läroplan rätt till samma undervisning i förskolan som svensktalande barn. I år har minoritetsspråkslagen och läroplanen förstärkt detta ytterligare. Men personal på förskolor behöver mer stöd för att kunna möta barn som pratar andra språk än svenska, visar forskning från Karlstads universitet.

Samhälle & kultur

Så gör akademiker motstånd i det tysta

Göra sig onåbar för att skapa utrymme till sin forskning. Spela dum eller låtsas vara ovetande om ”hindrande” policyer och riktlinjer. Två av de strategier som akademiker använder för att tackla en allt mer näringslivsinspirerad styrning, enligt forskning från Karlstads universitet.

Samhälle & kultur