Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur kan lantgårdsbaserade dagverksamheter främja hälsa och livskvalitet? Forskning vid Karlstads universitet visar att kontakten med djuren är betydelsefull på flera sätt, men också hur viktigt det är för deltagarna att inte bli styrda i minsta detalj. Stödet måste anpassas till varje individ och naturbaserade insatser kräver mer än att bara placera människor i en lantgårdsmiljö.

Jenny Höglund vid Karlstad universitet har studerat daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning alternativt arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Insatserna ska stärka och utveckla deltagarnas resurser och hälsa med inriktning mot arbetsliv och självständighet.

– Syftet med min avhandling har dels varit att beskriva och analysera hur dagverksamheter i lantgårdsmiljöer med djur utformas som insatser med sociala mål och dels vad anordnare/handledare och deltagare tillskriver värde och mening i ett urval av verksamheter.

Dagverksamheter har tidigare uppmärksammats i exempelvis Norge, Nederländerna och Storbritannien. I Sverige saknas dock kunskap om insatserna ur handledarnas och deltagarnas perspektiv. Jenny Höglund har därför undersökt hur det faktiskt fungerar samtidigt som hon menar att det finns behov av kvalitetssäkring på liknande sätt som i Norge. Med en sådan kvalitetssäkring kan anordnare och handledare få bättre kunskaper om hur deltagarna bör handledas.

Självbestämmande är viktigt

Genom intervjuer med handledare och deltagare har Jenny Höglund bland annat analyserat varför just lantgårdsbaserade dagverksamheter kan främja deltagarnas motivation.

Ur ett deltagarperspektiv så handlar det till stor del om självbestämmande. Dels när det kommer till matchning av insatser, men också i relation till att som deltagare inte bli styrd i minsta detalj.

Även samspelet mellan miljö, aktivitet och under vilka villkor deltagarna gör saker är viktigt. Jenny Höglund beskriver en balansgång mellan struktur som skapar tillhörighet, och handlingsutrymme inom vissa givna ramar.

Det är något som varit talande i många av intervjuerna, att dagverksamhet inte är så enkelt som att låta alla deltagare göra samma saker. Det är hela tiden viktigt med stöd som är anpassat efter individen, så att arbetet sker på individens villkor. Det räcker helt enkelt inte att tillsätta en miljö och aktiviteter som antas vara meningsfulla.

Djuren hjälper till

Kontakten med djuren i lantgårdsmiljöerna blir som en social katalysator, något att prata om med de andra deltagarna. De som inte uppskattar sociala miljöer finner stöd och trygghet hos djuren istället.

Men naturbaserade insatser kräver mer än att bara placera människor i en lantgårdsmiljö, framhåller Jenny Höglund. Arbetet behöver följas upp. Det passar inte alla, men kan ge positiva effekter som gör det enklare att till exempel komma tillbaka till arbetslivet. Hon menar också att den här typen av insatser kan vara till nytta även för andra grupper.

Avhandling:

Naturbaserade insatser i socialt arbete: En studie av lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål

Kontakt:

Jenny Höglund, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet,  jenny.hoglund@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera