Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tonåringar vill ha mer kunskap om sex och samlevnad visar en ny studie från Karlstads universitet. Studien visar också att undervisning och stöd till tonåringar måste ta hänsyn till tonåringens ålder, mognad och kön i högre grad och att samverkan behöver stärkas mellan olika aktörer som arbetar mot tonåringars sexuella hälsa.

Brian Unis, doktorand på Karlstads universitet, visar i sin avhandling att sex- och samlevnadsundervisning inte är anpassade efter tonåringars behov och intressen. Hans forskning belyser tonåringars sexuella utveckling och sexuella hälsa.

– Det är viktigt att stärka det hälsosamma, målet är sexuell hälsa och sexuellt välbefinnande, säger Brian Unis.

Trots allt låga nivåer av riskbeteenden

Resultaten i avhandlingen visar att tonåringar hade låga nivåer av sexuellt riskbeteenden. Tonåringars behov av kunskap och stöd relaterad till sexualitet och relationer är i ständig förändring utifrån sin egen utveckling, vilket sker genom lärande, erfarenhet och interaktioner med andra. Tonåringar rapporterade att de har behov av kunskap om sex och relationer. Detta tas inte alltid upp utifrån tonåringarnas perspektiv och intressen i sex- och samlevnadsundervisning,.

Avhandlingen visar att sex- och samlevnadsundervisning måste i mycket högre grad utgå ifrån tonåringars behov och intressen. Undervisning och stöd till tonåringar måste ta hänsyn till tonåringens ålder, mognad och kön. Samverkan behöver stärkas mellan olika aktörer som arbetar mot tonåringars sexuella hälsa.

– Det resultat jag kommit fram till är viktigt för skolsköterskor, barnmorskor, sjuksköterskor allmänt och annan hälsopersonal.

Sex och relationer nytt ämne i lärarutbildningen

Det pågår en debatt om behov av att förbättra sex- och samlevnadsundervisning och det har beslutats i riksdagen om att införa ämnet sex och relationer i alla lärarutbildningar. Det har uppmärksammats från ungdomsmottagningar om unga kvinnor med skador i underlivet efter hårt sex, vilket har lett till en förnyad debatt om pornografins roll i sexuella beteenden.

– Vuxna sviker ofta tonåringar som är utlämnade åt sig själva för att utveckla sin sexualitet och identitet, säger Brian Unis. Det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och problem relaterade till sexualitet.

Avhandling:

Sexual health and sexual health promotion in the transition from adolesence to emerging adulthood, (Brian Unis).

Kontakt:

Brian Unis, doktorand på Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet, brian.unis@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera