1. En människa ligger i en soffa under en filt och kollar på tv eller film.
  27 maj 2021

  Sju timmars mediekonsumtion per dag under pandemin

  Massor av tid att konsumera film, tv-serier, poddar och sociala medier − men också ett uppsving för traditionella nyhetsmedier. Så såg våra medievanor ut förra året, enligt Mediebarometern.

 2. 3 mars 2021

  Digital teknik hjälper elever förstå geometri

  Geometri passar bra för digital teknik. Undervisningsformen kan stimulera eleverna att undersöka, testa och resonera om geometriska figurer och deras egenskaper, men också hjälpa elever som inte riktigt kan ta till sig geometrin genom den traditionella undervisningen.

 3. 14 januari 2021

  Digital kompetens – en bristvara inom offentlig sektor

  Ett allt mer digitaliserat samhälle ställer nya krav på anställda och inom offentlig sektor fördubblades efterfrågan av digital kompetens under perioden 2006−2019. Bristen på kompetens gör att de offentliga organisationerna riskerar att halka efter i sitt digitaliseringsarbete.

 4. 7 december 2020

  Krishantering när gymnasieskolan går online

  Gymnasieskolornas plötsliga omställningen till distansundervisning våren 2020 blev brutal. För lärarna kom den att handla mer om krishantering än långsiktig utveckling av digital undervisning, visar en studie från Karlstads universitet.

 5. 25 november 2020

  Kommersiella aktörer tjänar på skola i kris

  Skolan har blivit en attraktiv marknad för kommersiella företag som vill sälja både digitala verktyg och kompetensutveckling. På köpet för de så kallade eduprenörerna med sig en kultur där läraren betraktas som coach och där eleverna förväntas jobba mer självständigt, visar...

 6. 24 november 2020

  Vuxnas näthat göder mobbarna i skolan

  Länge har nätmobbning ansetts som ett särskilt fenomen skilt från traditionell mobbning. Men idag vill forskarna inte längre göra den uppdelningen. Mobbning är samma sak oavsett om det sker via digitala kanaler eller på skolgården.

 7. 10 november 2020

  Så har chatten på 1177 förändrat arbetsmiljön

  Trevligt att chatta, men stressigt att göra det med flera patienter parallellt. Arbetsmiljön har förändrats för sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden, som har patientkontakt via chatt istället för telefon. Både på gott och ont, visar en studie från Uppsala universitet.

 8. 5 oktober 2020

  Viktigt att förstå barns lek i en hybrid verklighet

  Villkoren för barns lek har förändrats i och med digitaliseringen. Lekplatser, lekkamrater och lekaktiviteter är ofta "gömda" i digitala verktyg. Det har gjort det svårare för vuxenvärlden att förstå barns lek. Om konsekvenserna av detta handlar en avhandling från Linnéuniversiteteten.

 9. 15 juni 2020

  Svenska företags digitala marknadsföring synas i nytt projekt

  Hur digitaliserad är svenska företags marknadsföring? Det ska ekonomiforskare vid Lunds universitet ta reda på. Du som själv har inblick i ditt företags digitala marknadsföring bjuds även in att delta i undersökningen.

 10. 14 maj 2020

  Livet efter coronakrisen

  Mer inhemsk produktion, ett uppsving för kvinnligt ledarskap och högre status för vårdyrken. Det är några av de positiva effekter vi kan komma att se i coronapandemins spår, tror forskare.

 11. Foto: Sam Albury
  14 maj 2020

  Offentliga sektorn blir bättre på att digitalisera

  Offentlig sektor har blivit bättre på att dra nytta av digitalisering. Men skillnaderna inom kommunal förvaltning är stora – sämst ställt är det och inom social- och utbildningsförvaltningar. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation .

 12. 13 maj 2020

  Trög digitalisering i kommunerna beror på fel prioriteringar

  Svenska kommuner använder inte digitaliseringens möjligheter i tillräckligt hög grad. Oförmågan att nyttja budgeten på bästa sätt resulterar i kortsiktiga perspektiv och att digitala lösningar för kommuninvånarna inte får effekt. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet och...

 13. 6 maj 2020

  Ämnesinnehållet kan bli underordnat i ett digitalt klassrum

  Den svenska skolan befinner sig i en snabb, pågående digitaliseringsprocess. Men när digitala verktyg används i undervisningen finns det risk att de digitala verktygen - inte undervisningsinnehållet - hamnar i fokus. Det visar forskning vid Göteborgs universitet.

 14. 28 april 2020

  5G möjliggör kommunicerande prylar och hållbarhet

  ​Femte generationens mobilnät, 5G, är snart här med alla de möjligheter som den nya tekniken erbjuder när även våra prylar kan utbyta information med varandra. 5G beskrivs ofta i termer av snabbhet och ökad kapacitet. Men tekniken kommer också att möjliggöra mindre resursslöseri och...

 15. 23 april 2020

  Helt flippade klassrum

  Omställningen till distansundervisning på gymnasierna har blivit en snabbkurs i digital undervisning för skolorna. Betygssättning och stöd de till de svagaste eleverna pekas ut som de svåraste utmaningarna. Men trots allt har anpassningen gått över förväntan.

 16. 17 april 2020

  3D-printad mat och virtuella restauranger retar aptiten

  Trenden med närodlad mat har vuxit sig allt starkare, och med ökad risk för pandemier lär intresset bestå. Men även alger, 3D-printad mat och virtuella besök på favoritrestaurangen kan mätta oss i framtiden. Åtminstone om man får tro forskarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera