1. 5 april 2022

  Inlåsning och kontroll hindrar vård på ungdomshem

  Miljön på särskilda ungdomshem innebär svårigheter för både de unga och personalen, visar en ny avhandling. Individuell vård och goda relationer blir lidande när allt för mycket fokus hamnar på säkerhet och kontroll.

 2. 18 februari 2022

  Kvinnor med missbruk är mer utsatta för våld i nära relationer

  Kvinnor med missbruksproblematik upplever oftare våld i nära relationer än andra, visar en studie. Syftet med studien var också att undersöka hur det påverkar kvinnornas missbruksbehandling.

 3. 3 februari 2022

  Sexmissbruk minskade med beteendeterapi

  Hypersexualitet, så kallat sexmissbruk, har samband med höga halter av hormonet oxytocin. Den goda nyheten är att det går att få ned halterna med hjälp av kognitiv beteendeterapi.

 4. 4 oktober 2021

  Hopp om nytt läkemedel för sexmissbrukare

  Ett läkemedel mot alkoholism kan även fungera som behandling för personer med sexmissbruk. Det visar en avhandling från Umeå universitet. Nu görs en större studie av medicinen.

 5. 16 mars 2021

  Föräldrars kamp för sina vuxna barn med missbruk

  Att vara förälder till ett vuxet barn med ett narkotikamissbruk väcker ofta känslor som oro, skuld, skam och hjälplöshet. Sekretess gör det svårt för anhöriga att hjälpa en myndig person med missbruksproblem. Det visar en studie om föräldrars kontakt med socialtjänsten och andra...

 6. 10 juni 2020

  Läkemedel mot alkoholism testat mot sexmissbruk

  Ett läkemedel som annars används för behandling av alkoholmissbruk har testats på män som lider av tvångsmässig sexualitet, så kallat sexmissbruk. Resultaten är lovande och forskarna planerar nu för en större studie.

 7. 10 februari 2020

  Föräldrar till missbrukande personer en utsatt grupp

  Föräldrar utsätts ofta för kränkningar och brott av sina missbrukande vuxna barn. Det visar forskare vid Malmö universitet som intervjuat 32 föräldrar för att öka kunskapen om deras situation.

 8. 22 september 2019

  Hjärnans oxytocinsystem kan kopplas till sexmissbruk

  Hormonet oxytocin kan ha koppling till hypersexuell störning, det som ofta kallas sexmissbruk. Upptäckten öppnar på sikt för nya möjligheter till behandling av patienter med sexmissbruk.

 9. 22 februari 2019

  Datorspelande leder sällan till spelmissbruk

  Nio av tio ungdomar ägnar sig idag åt någon form av datorspelande. En stor andel är unga killar som fastnar och tillbringar en stor del av sin tid framför skärmen. Men när börjar det egentligen bli ohälsosamt och kan datorspelandet leda till ett allvarligare spelmissbruk?

 10. 29 juni 2018

  Psykologiska tester ger inte bättre vård för missbrukande kvinnor

  Psykologiska tester och kostsamma utredningar leder inte till bättre vård för kvinnor som tvångsvårdas för svåra missbruk, trots att det är avsikten.

 11. 14 mars 2018

  Individanpassad vård bäst mot missbruk och psykisk ohälsa

  Psykisk ohälsa och missbruk hänger ofta ihop. Om sjukvården utgick mer från detta skulle behandlingen bli effektivare. Det framkommer i en studie från Göteborgs universitet.

 12. placeholder bild.
  18 januari 2018

  Föräldrar till missbrukande barn – en utsatt men osynlig grupp

  Många föräldrar till missbrukande barn lever med ständig oro, ångest, känslor av skuld och skam. Det är en utsatt grupp som hittills fått mycket lite stöd och uppmärksamhet från det omgivande samhället – något som en grupp forskare vid Malmö universitet vill ändra på.

 13. 1 december 2017

  Spelsajters verktyg mot spelmissbruk sällan använda

  Playscan är ett spelansvarsverktyg som ska hjälpa människor att inte spela bort för mycket pengar på spelsajter. Men verktyget används ofta bara en enda gång av spelare och därför riskerar effekten av hjälpen att utebli, visar forskning vid Stockholms universitet.

 14. 23 november 2017

  Varannan avviker från tvångsvård för missbruk

  Mer än varannan som dömts till tvångsvård för missbruk avvek från behandling. Det är främst yngre klienter som avviker och med det följer en högre risk att dö i förtid. – För personer som är i behov av missbruksvård vid upprepade tillfällen, är det viktigt med kontinuitet och...

 15. 2 juni 2017

  Folkgrupp utpekad när drogmissbruk förenklas

  Kat-missbruk beskrivs som ett etniskt problem och därmed pekas en hel folkgrupp ut, visar forskaren Johan Nordgrens studier. Risken är att andra faktorer till missbruket glöms bort.

 16. 16 januari 2017

  Traumabehandling kan motverka missbruksproblem

  Fler än hälften av de unga som behandlas för alkohol- eller narkotikaproblem har tidigare varit utsatta för någon form av våld i sin omgivning, visar ny forskning. Därför borde fler behandlingsmöjligheter finnas inom öppenvården, menar forskarna bakom studien.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera