1. 16 januari 2017

  Många missbrukande unga klandrar sig själva

  Ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem lägger ofta skulden på sig själv om varför det går dåligt i skolan, visar nya rön. Det är problematiskt då det tar bort ansvaret från skolan, menar Mats Anderberg, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och en av forskarna bakom studien.

 2. 19 december 2016

  Sexualitet svårt för kvinnor som lämnat drogmissbruk

  Kvinnor som lämnat ett drogmissbruk känner en stor osäkerhet inför hur de ska hantera sexualiteten i ett drogfritt liv. Å ena sidan finns en känsla av att sex var bättre förr, å andra sidan är upplevelsen skamfylld och förknippad med en snedvriden syn. Forskare från Göteborgs...

 3. placeholder bild.
  10 september 2015

  Både barn och föräldrar vill att hela familjen får hjälp vid missbruk

  Barn till föräldrar med missbruksproblem behöver uppmärksammas och erbjudas hjälp tidigt, både enskilt och tillsammans med familjen. Det anser både föräldrarna och barnen, visar en unik intervjustudie som har genomförts vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet med stöd...

 4. placeholder bild.
  25 maj 2015

  Samtal om sex behövs för män som lämnar ett narkotikamissbruk

  Att prata om sexuell hälsa i behandlingsarbetet inom missbruks- och beroendevården är tabubelagt. Det finns ett stort behov bland män som lämnat ett narkotikamissbruk att tala om sexualitet och parrelationer. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

 5. placeholder bild.
  14 april 2015

  Problematiskt att styra missbruksvården med kunskap

  Kunskapsstyrning som ett nytt sätt för staten att styra offentlig sektor har fått stor genomslagskraft främst inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Men att styra med kunskap är problematiskt visar Maria Alm i en ny avhandling.

 6. placeholder bild.
  16 februari 2015

  Bruk eller missbruk? Stora skillnader i hur alkohol- och narkotikakonsumtion uppfattas

  Vårdpersonal uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion olika beroende på vem du är som använder substanserna. Faktorer som social situation, ålder, familjesituation och i vissa fall kön påverkar personalens uppfattningar om hur allvarlig situationen är och hur den bör hanteras.

 7. placeholder bild.
  30 september 2014

  Ingen koppling mellan adhd-medicinering och drogmissbruk

  I en nyligen publicerad studie visar forskare från Centrum för Primärvårdsforskning att det inte tycks finnas någon koppling mellan medicinering med centralstimulerande medel i unga år, och drogmissbruk. Med hjälp av registerstudier har forskarna kartlagt samband mellan arv och miljö när...

 8. placeholder bild.
  4 december 2013

  Sex miljoner till forskning om missbruksbehandling

  Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som handlar om effekterna av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst har fått sex miljoner kronor av forskningsrådet Forte.

 9. placeholder bild.
  6 november 2012

  Hjälp till missbrukande och kriminella ungdomar svår att genomföra

  Möjligheten för polis och socialtjänst att samarbeta kring enskilda ungdomars kriminalitet och missbruk är liten, trots att det funnits övergripande planer på ett gemensamt stöd.

 10. placeholder bild.
  1 november 2011

  De flesta i missbruksvården tar sig ur ett tungt missbruk

  Två tredjedelar av dem som kom till missbruksvården i början av 2000-talet med ett tungt missbruk hade tagit sig ur detta fem år senare. Detta visar en stor uppföljningsstudie av missbruksvården som Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet gjort. ...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera