Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor som lämnat ett drogmissbruk känner en stor osäkerhet inför hur de ska hantera sexualiteten i ett drogfritt liv. Å ena sidan finns en känsla av att sex var bättre förr, å andra sidan är upplevelsen skamfylld och förknippad med en snedvriden syn. Forskare från Göteborgs universitet och Malmö högskola efterfrågar mer stöd för kvinnorna inom de behandlingsprogram som finns idag.

– Kvinnorna i vår studie var osäkra på vilka spelregler som gäller som drogfri och hade en rädsla att göra fel. Många har sexövergrepp eller prostitution med i bagaget och droger har varit sättet de har hanterat sin sexualitet på. Ämnet behöver göras pratbart, säger Anette Skårner, missbruksforskare och docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Tillsammans med Sven-Axel Månsson och Bengt Svensson, professorer från Malmö Högskola, har Anette Skårner genomfört en studie om kvinnor som lämnat ett amfetamin- eller heroinmissbruk om deras sexualitet.

De 16 kvinnorna som intervjuades var heterosexuella i åldrarna 26 – 55 och hade använt droger i mellan 3 – 35 år. Drogerna hade haft olika inverkan på kvinnornas sexliv; amfetamin med en stimulerande effekt, bättre självförtroende och ett sätt att släppa på hämningar. Heroin, däremot, med tynade lust och ett dämpat sexliv som resultat.

Längtade efter en fungerande tvåsamhet
Gemensamt för kvinnorna i studien var att de nu längtade efter en fungerande tvåsamhet men också att de var osäkra på hur den sexuella delen i en drogfri parrelation hanteras. Osäkerheten kopplades också till utseende och en syn på kroppen som oattraktiv.

Studien identifierar två gemensamma strategier som kvinnorna använder sig av för att hantera osäkerheten.

– Antingen väljer de ett liv utan partner eller så lever de tillsammans med någon med liknande bakgrund och som har en förståelse. Då finns en gemensam förhandling om att tona ner sexualiteten, säger Anette Skårner.

I de fall sexualitet kommer på tal i olika behandlingsprogram uttryckte kvinnorna i studien att det görs genom att titta i backspegeln och lyfta de negativa konsekvenserna. Anette Skårner menar att det är dags att börja prata om kvinnornas sexuella hälsa i drogfrihet och hur den kan utvecklas till en positiv del av livet.

– Detta är en viktig fråga för missbruksvården att ta tag i och det behövs också mer forskning kring sexualitetens plats inom olika behandlingsprogram, säger Anette Skårner.

Studien: Better safe than sorry: Women’s stories of sex and intimate relationships on the path out of drug abuse är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Sexualities(SAGE): DOI: 10.1177/1363460716665782

Studien är en del av forskningsprojektet Sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning i samband med exitprocessen från narkotikamissbruk som finansieras av Vetenskapsrådet.

Kontaka: Anette Skårner, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: anette.skarner@socwork.gu.se, telefon: 031-786 1605, mobil: 0701-75 95 58
Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete, Malmö högskola, e-post: sven-axel.mansson@mah.se, telefon: 040-66 57 819, mobil: 0708- 65 52 64
Bengt Svensson, professor i socialt arbete, Malmö högskola, e-post: bengt.svensson@mah.se, telefon: 040-66 57 463, mobil: 0705-13 72 79

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera