Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2015

Samtal om sex behövs för män som lämnar ett narkotikamissbruk

Att prata om sexuell hälsa i behandlingsarbetet inom missbruks- och beroendevården är tabubelagt. Det finns ett stort behov bland män som lämnat ett narkotikamissbruk att tala om sexualitet och parrelationer. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

– Ämnet är tabubelagt men det finns ett stort behov bland männen att tala om detta, säger Anette Skårner, docent i socialt arbete. I studien Sex och narkotika: Mäns erfarenheter under uppbrottsprocessen från ett drogmissbruk har 19 män intervjuats om sexualitet och parrelationer under och efter missbrukstiden. Männen var bosatta i olika delar av landet och i åldrarna 21-67 år. De hade huvudsakligen missbrukat amfetamin eller heroin under en längre tid.

– Det visade sig att männen känner en enorm osäkerhet kring hur de ska hantera sexualitet och kärleksrelationer i den drogfria världen. Det här är något som i liten utsträckning diskuteras i de behandlingsprogram som de deltagit i. Risken är att sexualitet blir något skamfullt som förläggs till tiden i missbruk. Osäkerheten inför den drogfria sexualiteten och obearbetade sexuella problem gör att många avstår från sex under långa perioder.

För flera av männen som deltog i studien hade sexualitet varit en stor och självklar del av livet. Amfetamin i missbrukskretsar har ofta ett sexuellt syfte och drogen är känd för sin prestationshöjande effekt. Vid uppbrottet från ett missbruk kan kontrasten därför bli stor. I studien ger männen uttryck för stor osäkerhet kring hur de sexuellt ska bete sig när de blivit drogfria. Vad är normal sexualitet?  Hur träffar man en partner och hur ska man bete sig då? Ska man berätta om sina erfarenheter?

− Om sexualitet överhuvudtaget diskuterades under behandlingen gjordes detta utifrån ett problemfokus, till exempel sexuellt risktagande och sexuella övergrepp. Att tala om sexualiteten som en positiv del av livet och hur det är att ha sex utan prestationshöjande droger, eller om den förlorade sexlusten till följd av medicinska substitutionspreparat, är däremot sällsynt, säger Anette Skårner.

Hon hoppas att resultatet av studien ska leda till ny kunskap hos behandlare och ett förbättrat arbete kring sexuell hälsa för de personer som lämnar ett narkotikamissbruk.

– Sexualitet och sexuell hälsa är också en viktig pusselbit för god livskvalitet och männen behöver få prata om detta. Ansvaret för att diskutera ämnet kan inte läggas på klienten utan det är behandlaren som behöver ”bjuda upp” och ställa frågor.

FAKTA
Studien är en del av ett större forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet om exitprocessen ur ett narkotikamissbruk. I nästa fas studeras kvinnors erfarenhet av exitprocessen i relation till sexualitet. Forskningsprojektet genomförs av docent Anette Skårner samt forskarkollegorna professor Bengt Svensson och professor Sven-Axel Månsson, Malmö Högskola. Läs mer om studien i Socialvetenskaplig tidskrift: Sex och narkotika: Mäns erfarenheter under uppbrottsprocessen från ett drogmissbruk

Kontaktinformation
Anette Skårner, docent i socialt arbete, telefon 031-786 1605, e-post: anette.skarner@socwork.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera