Flikigt blad från cannabisplanta.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den halvsyntetiska drogen HHC – som görs av cannabis – kan vara svår att upptäcka vid drogtester. Nu har forskare vid Örebro universitet tagit fram en metod för att spåra den olagliga substansen i urinprov.

Substansen HHC tillverkas av ett ämne från cannabisväxten och är en så kallad cannabinoid. Drogen, som ger ett liknande rus som vanlig cannabis, såldes lagligt under en period i Sverige. Den förbjöds i juli 2023.

– Vi hade en misstanke om att HHC fanns i samhället och tullen har rapporterat om beslag av liknande substanser. När vi satte upp metoden för att mäta HHC fick vi träff på prover som visat negativt på vanlig cannabis, säger Joakim Oxelbark, sjukhuskemist och forskare vid Örebro universitet.

Svårt att upptäcka substansen

Forskare har analyserat prover från patienter som genomgår frivillig drogbehandling. I labbet görs först en sållningsanalys som ger en indikation på om drogen finns i urinprovet. I ett andra steg görs en analys för att, verifiera, bekräfta, resultatet.

Innan forskarna hade utvecklade sin modell fick de ofta positivt svar på cannabis i sållningen och sedan ett negativt resultat i verifikationen. Förklaringen är att HHC inte är samma sak som vanlig cannabis.

– Man har missat den här drogen med tidigare analysmetoder, säger specialistläkaren och forskaren Paul Pettersson-Pablo vid Örebro universitet.

Förbättrad analys gav svar

Men när forskarna gjorde justeringar i analysen kunde substansen upptäckas. Deras förhoppning är att analysmetoden – som kan utföras på de flesta kliniska labb – ska användas på bred front.

– Vi vill väcka uppmärksamhet kring att patienter som tar klassiska droger kan börja ta nya substanser. Med praktiskt genomförbara modifieringar går det att förbättra verifikationsanalysen så att den även inkluderar den här typen av substanser, säger Paul Pettersson-Pablo.

Vetenskaplig studie:

LC-MS/MS analysis of 11-nor-9-carboxy-hexahydrocannabinol (HHC-COOH) and 11-hydroxy-hexahydrocannabinol (HHC-OH) for verification of hexahydrocannabinol (HHC) intake, Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera