Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2015

Både barn och föräldrar vill att hela familjen får hjälp vid missbruk

Barn till föräldrar med missbruksproblem behöver uppmärksammas och erbjudas hjälp tidigt, både enskilt och tillsammans med familjen. Det anser både föräldrarna och barnen, visar en unik intervjustudie som har genomförts vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Samhällets insatser till föräldrar med missbruksproblem är idag oftast riktat till den person som har problemet med missbruk medan barnens behov och föräldraskapet kommer i skymundan. Nu presenteras resultat från en intervjustudie med 21 föräldrar och 30 barn i åldrarna 6–19 år, som visar att både barn och föräldrar vill att missbruket upptäcks tidigt och att alla i familjen får hjälp.

– Samhällets insatser måste riktas både till föräldrar med missbruksproblem och deras barn, utifrån deras olika behov men de behöver också bli sedda som familj. Dels för att underlätta situationen här och nu, men också för att förebygga att barnen drabbas av problem senare i livet, säger Karin Alexanderson, forskare sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Utan stöd från samhället eller från egna nätverk har barnen en ökad risk att inte klara skolgången och att själva utveckla psykisk och fysisk ohälsa, eller eget missbruk, senare i livet. De medverkande har berättat hur de upplever det att leva i en familj med missbruk, vilken hjälp de olika familjemedlemmarna har fått och vilken hjälp de tycker att de borde ha fått. Resultaten visar att just barnen kan stå för den påtryckning eller utgöra den motivation som behövs för att den vuxne ska göra något åt sitt missbruk.

Att ta upp föräldraskapet i behandlingen av de vuxna är av värde för alla i familjen. Resultaten visar också tydligt att barnen inte skyddas fullt ut från konsekvenserna av en förälders missbruksproblem även om de bor hos den andra föräldern och den är nykter och drogfri.

Studien är unik eftersom både barn och föräldrar som lever i familjer där minst en förälder har ett missbruksproblem har intervjuats. I andra studier är det vanligare att vuxna tillfrågas om sina minnen av att ha vuxit upp i en familj med missbruk. Studien ingår i projektet Barn i missbruksmiljöer som Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala län driver med stöd från Folkhälsomyndigheten. Projektet är en del i Folkhälsomyndighetens utvecklingsarbete som pågått sedan 2011 för att öka kunskapen om det stöd som ges till barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

Arbetet sker i samverkan med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Studiens resultat presenteras på en konferens anordnad av Regionsförbundet i Uppsala län, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet och länsstyrelsen i Uppsala län.

En skrift publiceras under oktober månad 2015. Journalister som önskar vara med på konferensen kontaktar Elisabeth Näsman eller Karin Alexandersson.

Se programmet här.

Tid: 17 september klockan 09:00–16.30 Plats: Universitetshuset sal X, Biskopsgatan 3, Uppsala

Kontaktinformation
Elisabet Näsman, professor vid sociologiska institutionen, 018-471 62 29 Elisabet.Nasman@soc.uu.se Karin Alexanderson, fil.dr. socialt arbete 018–471 10 39, mobil: 073 80 26 197, Karin.Alexanderson@soc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera