Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2013

Sex miljoner till forskning om missbruksbehandling

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som handlar om effekterna av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst har fått sex miljoner kronor av forskningsrådet Forte.

Projektet kommer att studera 6000 personer i Sverige som utretts för missbruksproblem inom socialtjänsten. Fokus ligger på vilka insatser som ges, specifika kombinationer av insatser anpassade efter behov, och vilka av dessa kombinationer som leder till positiva behandlingsresultat.

– Studien kommer att kunna vara en modell för alla som bedriver missbruksbehandling. En registerdatabas kommer att byggas upp som ger stöd och visar vilka tjänster som fungerar bäst och främjar klientens välbefinnande och positiva behandlingsresultat, säger Lena Lundgren, forskningsledare för projektet.

Projektet om missbruksbehandling är ett internationellt samarbete mellan forskare från ämnena socialt arbete, psykologi, psykiatri samt epidemiologi- och folkhälsovetenskap i Sverige och USA. Lena Lundgren, adjungerad professor vid  institutionen for socialt arbete vid Umeå universitet, och professor vid Boston University School of Social Work leder projektet. Medarbetare/konsulter är: Bengt-Åke Armelius, Kerstin Armelius, Björn Blom, Jan Brännström, Deborah Chassler, Mojgan Padyab, Mikael Sandlund och Lisa Sullivan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera