Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fler än hälften av de unga som behandlas för alkohol- eller narkotikaproblem har tidigare varit utsatta för någon form av våld i sin omgivning, visar ny forskning. Därför borde fler behandlingsmöjligheter finnas inom öppenvården, menar forskarna bakom studien.

I artikeln analyseras intervjusvar från ungdomar som behandlas för missbruksproblem, och i hur stor grad de har varit utsatta för övergrepp, fysiskt eller psykiskt våld. Studien är unik i ett svenskt sammanhang, där få tidigare studier har gjorts där ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem själva får svara på frågor om sina levnadsvillkor. Resultaten visar att utsattheten och exponeringen för våld är utbredd, fler än hälften av ungdomarna har upplevt våld eller annan typ av missbruk.

− Det är en oerhört hög siffra, vilket är oroande, säger Mats Anderberg, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och en av forskarna bakom studien.

Dessutom är det stora könsskillnader. Så många som var tredje flicka uppger att de varit utsatta för övergrepp, vilket Mats Anderberg tycker är anmärkningsvärt.

Använder droger för att döva
− En spekulation är att många av de här ungdomarna använder alkohol eller narkotika för att döva sådana här erfarenheter och upplevelser, säger han.

Därför menar Mats Anderberg att det är viktigt att titta på möjligheter att använda fler behandlingar inom öppenvården, till exempel traumabehandling.

− Om ungdomar som varit utsatta får hjälp med det parallellt med behandling för alkohol- eller narkotikaproblem tror jag att många skulle sluta använda droger. Det skulle kunna vara en framgångsrik väg, säger han.

Studien baseras på intervjuer med 748 ungdomar som påbörjat behandling för alkohol- och narkotikaproblem på en av sju städers Maria-mottagningar. Medelåldern bland ungdomarna är 17 år och de flesta går på högstadiet eller gymnasiet. Forskningen bedrivs på IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård, som är ett samhällsvetenskapligt kunskapscentrum på Linnéuniversitetet.

Mer information:
Mats Anderberg, lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet: 0470-70 89 22
Tove Nordén, kommunikatör, Linnéuniversitetet: 070-367 14 53

Publikationen: Anderberg, M., Dahlberg, M. (2016). Experiences of victimization among adolescents with Substance Abuse Disorders in Sweden. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology.4(3). 123-131.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera