Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mer än varannan som dömts till tvångsvård för missbruk avvek från behandling. Det är främst yngre klienter som avviker och med det följer en högre risk att dö i förtid.
– För personer som är i behov av missbruksvård vid upprepade tillfällen, är det viktigt med kontinuitet och tillgänglighet av insatser, säger Robert Grahn, forskare vid Umeå universitet.

– Det är en komplex problematik som ligger till grund för att utveckla beroende, säger Robert Grahn som i sitt doktorsarbete fokuserat på klienter som är i behov av behandling vid upprepade tillfällen för sitt missbruk av alkohol eller andra droger.

Det är på det hela taget en dyster bakgrund till behov av upprepad tvångsvård som träder fram. Resultaten visar att klienter med en högre grad av svårigheter inom ett flertal livsområden också hade ökade behov av behandling för missbruk vid upprepade tillfällen.

Tvingande åtgärder ledde till tvångsvård
Vidare visade resultaten att klienter som tidigare upplevt tvingande insatser, som tvångsvård som ung, psykiatrisk tvångsvård, fängelse eller fått sina barn omhändertagna också i större utsträckning hade blivit dömda till tvångsvård för missbruk upprepade gånger.

När det gäller personer som avviker från behandlingar, visade en delstudie i avhandlingen att 59 procent av de klienter som var dömda till tvångsvård avvek under det aktuella vårdtillfället.

Går att påverka tunga livssituationer
Yngre klienter var mer benägna än äldre att avvika. De som avvek drabbades sedermera av olika negativa resultat av detta. Förutom att de i högre grad blev dömda till ytterligare tvångsvård, visade gruppen dessutom på en högre risk för förtidig död.

– Men det är viktigt att se att det faktiskt går att påverka livssituationen även för personer med tung ryggsäck. Tillgång till samordnade kontinuerliga behandlingsinsatser förefaller avgörande för att motverka risken för återfall i allvarligt drogmissbruk där även tvångsvårdsinsatser ingår, säger Robert Grahn.

Kontakt:
Robert Grahn, Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, robert.grahn@umu.se, 090-786 79 86, 070-2037776

Avhandlingen:
In treatment –Repeaters of the Swedish Addiction Treatment System

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera