Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Psykisk ohälsa och missbruk hänger ofta ihop. Om sjukvården utgick mer från detta skulle behandlingen bli effektivare. Det framkommer i en studie från Göteborgs universitet.

Jonas Stålheim är psykolog och möter i sin kliniska verksamhet många patienter som också har missbruksproblem. Omvänt är det känt att personer som söker vård för ett missbruk ofta även lider av psykisk ohälsa. Sambanden har belagts i tidigare forskning, men i sin avhandling har Jonas Stålheim kunnat visa att de är vanligare än vad som tidigare uppskattats.

– Framförallt fanns det en större grupp än väntat bland personer med alkoholberoende som också uppvisade psykossymtom, säger Jonas Stålheim. Studien visade dessutom ett tydligt samband mellan psykossymtom, barndomstrauma och låg tilltro till att själv kunna kontrollera sitt bruk av alkohol.

Djupintervjuer och enkäter
I avhandlingen har Jonas Stålheim gjort enkätstudier och djupintervjuer med personer som har psykos- och eller missbruksproblematik.

Resultaten leder Jonas Stålheim till slutsatsen att vården av personer med beroenden och med psykisk ohälsa behöver förändras och i högre grad individanpassas. Inte minst med tanke på att såväl psykos som missbruk är glidande skalor snarare än avgränsade kategorier. Men fortfarande ges vård mestadels utifrån kategorier. Patientens sjukdom diagnosticeras och sedan ges behandling utifrån diagnosen. Det här systemet behöver problematiseras, enligt Jonas Stålheim.

Se helheten
–  Det kanske inte är viktigast att veta vad som är den ursprungliga sjukdomen, utan istället se patientens livssituation och symtombild i sin helhet och utifrån detta sätta samman en behandling. Vilket förutsätter förtroende och att psykologen lyssnar på patienten, säger han.

Sådan patientcentrerad vård är ett arbetssätt som anammas alltmer inom vården. Och resultaten från Jonas Stålheims studier ger ytterligare stöd för tidigare rön som pekat mot att sjukvårdens arbetssätt behöver förändras i den här riktningen.

– Om inte annat så behöver vården av missbruk och psykisk ohälsa ges som en sammanhängande behandling, säger Jonas Stålheim.

Kontakt:
Jonas Stålheim, jonas.stalheim@psy.gu.se, 031-786 16 88, 070-969 97 00

Avhandlingen:
“Everybody gets a little bit loco”. Interactions between psycchotic experiences and substance use as a dimensional phenomena

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera