Bild: Sigmund/Unsplash
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett läkemedel mot alkoholism kan även fungera som behandling för personer med sexmissbruk. Det visar en avhandling från Umeå universitet. Nu görs en större studie av medicinen.

– Sexmissbruk är en sjukdom som innebär lidande och riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för såväl personen själv som för omgivningen. Därför är det välkommet med fler möjliga behandlingsalternativ, säger Josephine Savard, doktorand i psykiatri vid Umeå universitet.

Sexmissbruk förknippat med lidande

Tvångsmässig sexuell beteendestörning, ofta kallat sexmissbruk, kännetecknas av att personen har svårt att kontrollera sexuella impulser vilket leder till upprepade sexuella handlingar. Eftersom tvångsmässig sexuell beteendestörning är förknippat med lidande, negativa konsekvenser och funktionsnedsättning är det viktigt med ökad kunskap om tillståndet och ta fram fler behandlingsalternativ för patienter där det i dagsläget finns det svagt stöd för läkemedelsbehandling.

Det övergripande syftet med Josephine Savards avhandling var att undersöka kliniska egenskaper och utvärdera behandling med läkemedlet Naltrexon hos hjälpsökande män med tvångsmässig sexuell beteendestörning. Naltrexon är ett preparat som påverkar belöningssystemet i hjärnan. Det används annars främst vid behandling av alkoholism.

Högre förekomst av våld

I avhandlingen undersöktes också självrapporterad erfarenhet av våld och olika dimensioner av impulsivitet. Forskarna fann att män med tvångsmässig sexuell beteendestörning rapporterade mer utsatthet för våld i barndomen och användning av våld som vuxna jämfört med friska personer. De som hade gjort ett självmordsförsök rapporterade de högsta nivåerna av våld.

En jämförelse av män med tvångsmässig sexuell beteendestörning med män med pedofil störning gjordes också. Det gick då att se att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vanligt i båda grupperna. Man fann också att självrapporterad bristande uppmärksamhet visade sig vara förknippat med graden av tvångsmässig sexualitet.

– En slutsats är att det är lämpligt att screena för erfarenheter av våld och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland personer med tvångsmässig sexualitet, säger Josephine Savard.

God effekt av läkemedel

I en delstudie fick 20 män med tvångsmässig sexuellt beteendestörning pröva läkemedlet Naltrexon. Deltagarna rapporterade mindre symtom på sexuell upptagenhet under den fyra veckor långa behandlingsperioden och tolererade preparatet väl.

Eftersom studien var relativt liten, en så kallad pilotstudie, och saknade kontrollgrupp går det inte att dra några långtgående slutsatser, men studien har legat till grund för en pågående större studie, delstudie fyra i aktuell avhandling.

Syftet med den studien är att undersöka om Naltrexon är mer effektivt är Fluoxetin, ett antidepressivt preparat som idag används för behandling av tvångsmässig sexualitet. 80 försökspersoner kommer att lottas mellan läkemedlen och behandlas under åtta veckor och därefter följas upp efter sex veckor.

Stöd vid oönskad sexualitet

Till hjälplinjen PrevenTell kan du som är orolig för din eller någon annans sexualitet ringa anonymt på telefonnummer 020-667788. Hjälptelefonen drivs av Anova, som är en del av Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet.

Avhandling:

Tvångsmässig sexuell beteendestörning: Kliniska karakteristika och behandling med Naltrexon

Kontakt:

Josephine Savard, specialistläkare i psykiatri och arbetar vid Anova, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, josephine.savard@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera