Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Playscan är ett spelansvarsverktyg som ska hjälpa människor att inte spela bort för mycket pengar på spelsajter. Men verktyget används ofta bara en enda gång av spelare och därför riskerar effekten av hjälpen att utebli, visar forskning vid Stockholms universitet.

– Syftet med min forskning har varit att undersöka hur verktyg som Playscan kan förändra spelbeteende bland människor som spelar bort mycket pengar. Jag ville förstå hur dessa verktyg används och om det fanns olika typer av användare, säger David Forsström, doktorand vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Förutom psykologisk behandling finns det en rad initiativ för att minska överdrivet spelande. Svenska Spel har till exempel sedan 2007 använt sig av spelansvarsverktyget Playscan för att hjälpa sina kunder att minska sitt spelande.

Gör en riskbedömning
Playscan är tillgängligt via olika spelsajter. Väl inloggad på en spelsajt kan en spelare gå vidare till verktyget. Har det fungerat? Det ville David Forsström ta reda på.

– Verktyget gör en riskbedömning baserad på hur en person har spelat och ger feedback och råd kring risker och hur individen kan minska sitt spelande, säger David Forsström.

I sin avhandling har han undersökt hur spelare använder sig av Playscan både genom att analysera faktiskt användande hos 10 000 spelare och genom att intervjua 20 spelare om deras erfarenhet av Playscan. Han har också undersökt hur ett frågeformulär om negativa konsekvenser av spelande fungerar i verktyget.

Undersökningen visade att Playscan används i ganska hög grad initialt av spelarna, men inte flera gånger.

Vill ha mer feedback
– Spelarna har en positiv syn på Playscan, men de använder inte verktyget särskilt mycket ändå. Det kan vara en delförklaring till varför verktyget har låg effekt. Spelarna efterfrågade mer feedback som ett sätt att öka intresset för verktyget och dess potentiella gynnsamma effekter, säger David Forsström.

Hans förhoppning är att resultaten kan användas för att förbättra spelansvarsverktyg och därmed bidra till att individer som spelar om pengar kan få hjälp att minska sitt spelande.

– Ett bättre verktyg kan potentiellt hjälpa fler att minska sitt spelande. Det får positiva effekter för den som spelar och för personer i spelarens närhet. Samtidigt får det också effekter på samhällsnivå i och med att färre spelare utsätts för de negativa konsekvenser som spel om pengar för med sig.

Avhandlingen:
The use and experience of responsible gambling tools: An explorative analysis of user behavior regarding a responsible gambling tool and the consequences of use

Kontakt:
David Forsström, Psykologiska institutionen, david.forsstrom@psychology.su.se, 08-16 36 91, 0708-11 23 19

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera