Bild: Saneej Kallingal/Unsplash
Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor med missbruksproblematik upplever oftare våld i nära relationer än andra, visar en studie. Syftet med studien var också att undersöka hur det påverkar kvinnornas missbruksbehandling.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem. Det är också missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Att vara utsatt för våld i nära relation och samtidigt ha missbruks- och beroendeproblematik leder till flera riskfaktorer för försämrad fysisk och psykisk hälsa.

För att få kunskap om huruvida våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik får det stöd de behöver inledde Länsstyrelsen Västmanland ett samarbete med forskare vid Mälardalens universitet.

Sexuellt våld var vanligt

Resultatet presenteras i studien ””Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation” och visar att:

  • Kvinnor med missbruk har en högre utsatthet för våld och kränkningar i nära relationer jämfört med kvinnor generellt
  • Nära hälften av de deltagande kvinnorna har varit utsatta för grovt våld
  • 40 procent har fått skador som krävt akutvård
  • Sexuellt våld var vanligt förekommande
  • Nära hälften av kvinnorna uppgav att de har fått skador vid sexuellt umgänge
  • Nästan alla, 96 procent av kvinnorna, har utsatts för verbala kränkningar

Studien viktig för framtida forskning

Charlotta Hellström är lektor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet:

– Den här målgruppen tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället och det har länge varit en lågt prioriterad grupp inom forskning. Det här är den första studien i sitt slag i Sverige och studien är viktig för länets utveckling men även som förstudie inför framtida fördjupade undersökningar, säger hon.

Hur påverkar det missbruksbehandlingen?

Enligt Länsstyrelsen Västmanland är det viktigt att få mer kunskap om våldsutsatta kvinnor med missbruk och beroendeproblematik utifrån flera perspektiv.

– Syftet med den här undersökningen var, förutom att kartlägga förekomsten av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld bland den här gruppen av kvinnor, även att undersöka om deras erfarenheter av våld i nära relation påverkar deras pågående missbruksbehandling. Vi hoppas att studien kan ligga som grund för att kunna ge dem rätt stöd framöver, säger Pernilla Börjesson, enhetschef, Länsstyrelsen Västmanland.

Studie:

”Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation” (pdf)

Kontakt:

Charlotta Hellström, lektor i folkhälsovetenskap, Mälardalens universitet, charlotta.hellstrom@mdh.se, Pernilla Börjesson, enhetschef, Länsstyrelsen i Västmanlands län, pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera