Bild: Ramez E. Nassif on Unsplash
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett läkemedel som annars används för behandling av alkoholmissbruk har testats på män som lider av tvångsmässig sexualitet, så kallat sexmissbruk. Resultaten är lovande och forskarna planerar nu för en större studie.

– Det vore mycket positivt med fler möjligheter till behandling av tvångsmässig sexualitet. Eftersom tillståndet har likheter med andra typer av missbruk, är det inte ologiskt om läkemedel som dämpar begäret efter alkohol också kan ha effekt på sexmissbruk, säger Jussi Jokinen, professor i psykiatri vid Umeå universitet.

Tvångsmässig sexualitet, ofta kallat sexmissbruk, innebär att personen har en tidskrävande sexuell upptagenhet med beteenden som är svåra att kontrollera på ett sätt som leder till lidande eller allvarligt försämrar vardagen. Trots att tillståndet är relativt vanligt, det beräknas drabba 3-6 procent av befolkningen, finns det begränsat med forskning på området och de få läkemedel som har funnits har otillräcklig effekt eller svåra biverkningar.

Sexmissbruk liknar andra beroenden

Senare års forskning vid bland annat Umeå Universitetet har pekat mot att tvångsmässig sexualitet har likheter med andra typer av beroenden. Exempelvis har man kunnat se kopplingar till både stressreglering och systemet för ”lyckohormonet” oxytocin.

Läkemedlet Naltrexon, som nu för första gången systematiskt har studerats vid tvångsmässig sexualitet, verkar genom att påverka belöningssystemet i hjärnan. 20 män med tvångsmässig sexualitet som sökte vård vid den specialiserade kliniken ANOVA vid Karolinska Universitetssjukhuset fick under fyra veckor läkemedelsbehandling med en rekommenderad maximal dygnsdos. Patienterna skattade sexuell upptagenhet och tvångsmässigt sexuellt beteende med ett självskattningsformulär.

Mindre sexuell upptagenhet

Deltagarna rapporterade signifikant mindre sexuell upptagenhet under behandlingen. Effekten bedömdes stor efter fyra veckor med behandling. Vid eftermätning ytterligare fyra veckor senare utan läkemedelsbehandling, kunde man åter se en ökning av den sexuella upptagenheten. Resultaten tyder på att Naltrexon kan ha symtomlindrande effekt utan att ge alltför svåra biverkningar.

– Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser eftersom studien var relativt liten och saknade kontrollgrupp. Men resultaten är så pass lovande att vi nu siktar på att gå vidare med en större studie. Sexmissbruk är förknippat med skam och många drar sig för att söka behandling genom psykoterapi, dessutom är tillgången till psykoterapi otillräcklig. Därför är det värdefullt med fler alternativ, säger studiens förstaförfattare Josephine Savard, specialistläkare i psykiatri och doktorand vid Umeå Universitet.

Hjälplinje

Den som känner att hen har tappat kontrollen över sin sexualitet kan höra av sig till hjälplinjen Preventell 020-66 77 88.

Vetenskaplig artikel:

Naltrexone in Compulsive Sexual Behavior Disorder; A Feasibility Study of Twenty Men. Journal of Sexual Medicine. Josephine Savard, Katarina Görts Öberg, Andreas Chatzittofis, Cecilia Dhejne, Stefan Arver, Jussi Jokinen.

Kontakt:

Jussi Jokinen, professor, överläkare, Institutionen för klinisk vetenskap, jussi.jokinen@umu.se
Josephine Savard, specialistläkare i psykiatri, doktorand, Institutionen för klinisk vetenskap josephine.savard@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera