Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Äldre i Sverige dricker mer idag än tidigare. Samtidigt blir de alkoholrelaterade skadorna fler, enligt en ny rapport. Känsligheten för alkohol ökar med stigande ålder, precis som risken för andra skador och sjukdomar.

Huvudorsaken till äldre personers ökade känslighet för alkoholens omedelbara och långsiktiga effekter beror dels på fysiologiska och kroppsliga förändringar, dels på medicinska faktorer.

Ett exempel på hur känsligheten ökar med åren är att kroppsvikten ofta minskar när personer blir äldre, vilket innebär att alkoholhalten i blodet blir högre när de dricker samma mängd som tidigare. Dessutom kan förändringar av leverns funktion, långsammare reaktioner och medicinering för flera kroniska sjukdomar innebära både att alkoholhalten i blodet blir högre och att risken för skador vid en viss alkoholhalt ökar. Detta medför också att risken för sjukdomar och olyckor ökar även av relativt små mängder alkohol.

Ett växande samhällsproblem

Eftersom andelen äldre i samhället ökar är detta också ett växande samhällsproblem. Rapportförfattarna ger flera olika rekommendationer för hur politikerna kan påverka utvecklingen, bland annat att öka priset på alkohol och begränsa reklamen.

– Då äldre utgör en växande del av befolkningen, är känsligare för alkoholintag och i hög grad står på medicinering som kan interagera med alkohol är det viktigt att informera om hälsoriskerna förenade med alkoholintag. Här har primärvården en viktig uppgift och en stor möjlighet att påverka folkhälsan, säger Frida Dangardt, läkare och forskare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Hon är en av sex svenska och internationella forskare bakom rapporten Alkohol och äldre. Den är författad av framstående alkoholforskare som har gått igenom en stor mängd internationella studier kring alkohol kopplat till hälsa. Rapporten tar upp den ökade känsligheten för alkoholens effekter hos äldre som i kombination med åldrandet ökar risken för sjukdomar och olyckor, även vid en relativt låg konsumtion.

Ökat riskbruk bland 75-åringar

Rapporten pekar också på en påtaglig ökning av riskbruk bland 75-åringar. Mellan 1977 och 2006 ökade andelen äldre kvinnor med ett riskbruk från 1 till 10 procent. För äldre män ökade siffran från 19 till 27 procent.

− Intresset för hälsa och livsstil är stort i alla åldersgrupper. Den här rapporten ger ett bra underlag för personer i åldrar över 60 att få mer kunskap om hur alkohol påverkar hälsan och också ta ställning till hur man själv dricker alkohol, säger Gunnel Hensing, vice föreståndare för Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet.

Rapport:

Alkohol och äldre
Rapporten ingår i serien Alkoholen och samhället, som har syftet att vetenskapligt belysa effekter av alkoholkonsumtion på individ och samhälle.

Fotnot:

Serien ges ut av Svenska Läkaresällskapet, Svenska sjuksköterskeföreningen, Stiftelsen Ansvar för framtiden, IOGT-NTO samt Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet.

Kontakt:

Fredrik Spak, medlem av CERAs styrgrupp samt docent och universitetslektor vid enheten för socialmedicin, Sahlgrenska Akademin, fredrik.spak@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera