Bärbar dator och händer, sedda uppifrån.
Bild. Stanley Dai, Unsplash.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att tala in en text kan göra skrivandet enklare för elever med läs- och skrivsvårigheter, enligt en ny avhandling. Och texterna blir inte sämre jämfört med tangentbordstexter.

För barn med läs- och skrivsvårigheter är skrivandet ofta en utmaning. Stavningen tar mycket fokus och energi, inte minst. Det kan göra att andra viktiga delar, som att hålla en röd tråd och att välja passande ord, blir lidande.

I en avhandling har Sanna Kraft, logoped och doktorand vid Göteborgs universitet, undersökt om det kan underlätta för elever som har läs- och skrivsvårigheter att använda skrivredskapet tal-till-text, där datorn i realtid skriver det som sägs.

Tal-till-text, vad är det?

Det finns en rad program och appar med tal-till-text-funktion. Taligenkännings-tekniken i dessa program och appar omvandlar ditt tal till text på en skärm medan du talar.

Ett tips vid användning är att tala tydligt och inte för fort – men inte för långsamt, heller. Talas orden in ett och ett uteblir kontexten och resultatet blir inte alltid bra. Blir något fel kan du dock lätt ändra texten via tangentbordet.

Det behövs ingen särskild mikrofon för att spela in talet, det räcker med datorns eller telefonens inbyggda mikrofon.

De flesta datorer och plattor har en gratis inbyggd funktion för tal-till-text. Det går också att ladda ned externa appar och program. En del är kostnadsfria för användaren, andra inte.

Elever i i mellanstadieåldern, med och utan läs- och skrivsvårigheter, fick i en undersökning i avhandlingen använda tal-till-text för att skriva texter. De fick även skriva med tangentbord. Sedan jämfördes hur barnen gjorde – och hur texterna blev.

Vissa knep behövs

Resultaten pekar på att skrivandet kan underlättas med hjälp av tal-till-text, särskilt för elever med läs- och skrivsvårigheter. Dock är det en färdighet i sig att skriva med detta hjälpmedel, säger Sanna Kraft. Det kräver viss undervisning, likt andra skrivredskap.

Och vissa strategier fungerar bättre än andra när eleverna skriver med tal-till-text, enligt avhandlingen.

– Till exempel fungerar det inte så bra att diktera in text genom att säga ett ord i taget, eftersom det ger redskapet väldigt lite kontext och ofta leder till fel, säger Sanna Kraft.

– Ett annat viktigt resultat är att det är bra att kombinera användning av tangentbord och tal-till-text. Exempelvis är tal-till-text användbart för långa, svårstavade ord, medan tangentbordet är bättre när man ska skriva korta ord som ”i” och ”att”.

Barnen anpassar sig till skrivet språk

En farhåga med den här typen av språktjänst har varit att texter skulle bli för talspråkslika. Därför, i avhandlingen, jämfördes texterna även med elevernas muntliga berättande.

– Det visade att eleverna klarar att anpassa sig till skriftspråk, trots att de pratar in texten, säger Sanna Kraft.

Ingen skillnad syntes heller i texternas kvalitet när eleverna skrev med tal-till-text jämfört med när de skrev på tangentbord. Texterna blev varken bättre eller sämre.

– Men eftersom eleverna aldrig tidigare hade skrivit text med tal till text är resultatet lovande och uppmuntrar till vidare forskning om tal-till-text som skrivredskap för elever med läs- och skrivsvårigheter, säger Sanna Kraft.

Läs också: Det går lika bra att läsa med öronen
Betyg i årskurs 4 – men varför då?
Vad har betydelse för en lyckad integration i skolan?

Avhandling:

Tala fram texten. När barn med läs- och skrivsvårigheter skriver med tal-till-text, Göteborgs universitet.

Kontakt:

Sanna Kraft
kraft.sanna@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera