Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sömnhormonet melatonin används mot sömnproblem, men verkar även förebygga självskadebeteende hos unga. Risken för självskador minskade främst bland tonårsflickor, visar en studie.

Melatonin är ett hormon som reglerar sömn och vakenhet. Den är den vanligaste läkemedelsbehandlingen för sömnstörningar hos barn och ungdomar i Sverige.

Användningen har ökat dramatiskt under de senaste åren och läkemedlet finns även att köpa receptfritt.

Självskadebeteende vanligare hos flickor

En studie har nu undersökt om melatonin kan påverka risken för självskador hos unga.

– Det finns ett etablerat samband mellan sömnproblem, depression och självskada. Därför ville vi undersöka om sömnmedicin är förknippad med en lägre risk för avsiktlig självskada hos unga personer, säger forskaren Sarah Bergen vid Karolinska institutet.

Studien identifierade över 25 000 barn och tonåringar i Sverige som fått melatonin på recept. Över 87 procent hade minst en psykiatrisk diagnos, främst adhd, ångest, depression eller autism. Självskada var ungefär fem gånger vanligare hos flickor än hos pojkar.

Melatonin minskade risk för självskador

Studien visar att risken för självskada ökade strax innan förskrivningen av melatonin, men minskade med ungefär hälften månaderna efter att behandlingen påbörjats. Den minskade risken var särskilt tydlig bland tonårsflickor med depression och ångest.

– Vi ser en ökad psykisk ohälsa bland ungdomar och förekomsten av självskadebeteende och självmord är hög. Våra resultat stöder hypotesen att sömnbehandling kan minska risken för självskador hos unga, särskilt hos flickor, säger Sarah Bergen.

Psykiatriska läkemedel kan spela in

Observationsstudien kan inte fastställa något orsakssamband mellan melatonin och minskad förekomst av självskador. För att kontrollera om andra mediciner kan ha påverkat resultaten gjorde forskarna även analyser som uteslöt personer som använt antidepressiva läkemedel. Resultaten var då liknande.

– Det tyder på att melatonin minskar risken för självskadebeteende, men vi kan inte utesluta att andra psykiatriska läkemedel eller psykoterapi kan ha påverkat risken, säger Marica Leone, tidigare doktorand vid Karolinska institutet.

Läs också: Tyngdtäcke ökar nivåerna av melatonin

Mer om hur studien gjordes

25 500 barn och tonåringar deltog i studien. De var mellan 6 och 18 år gamla.

Forskarna bedömde hur stor risken för självskada var hos samma individ under perioder med eller utan melatoninbehandling. Det gjordes genom att jämföra risken precis innan behandlingen påbörjats med de efterföljande tolv månaderna. På så vis kunde forskarna kontrollera för bakgrundsfaktorer som kan påverka sambanden, till exempel genetik, sömnbesvärens svårighetsgrad eller psykiatriska diagnoser.

Studie:

Melatonin use and the risk of self-harm and unintentional injuries in youths with and without psychiatric disorders, The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Kontakt:

Sarah Bergen, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, sarah.bergen@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera