Ung man sitter i naturen med händerna framför ansiktet.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Unga män som har svårare att hantera stress riskerar i högre grad att drabbas av hudsjukdomen psoriasis senare i livet. Det visar en stor studie från Göteborgs universitet.

Forskare vid Göteborgs universitet har undersökt data från drygt 1,6 miljoner män som mönstrade mellan åren 1968 och 2005.

Utifrån psykologbedömningarna delade forskarna in uppgifter om männens stresshantering i tre nivåer – från hög till låg stresstålighet. Drygt 20 procent placerades i en grupp med låg stresstålighet. Mer än hälften av männen hamnade i en mellangrupp.

Data samkördes sedan med bland annat patientregistret.

Stresskänslighet en riskfaktor

Cirka 36 000 av männen kom att utveckla psoriasis eller ledsjukdomen psoriasisartrit senare i livet. Enligt studien innebar låg stresstålighet 31 procent högre risk att drabbas av psoriasis jämfört med hög stresstålighet.

Mer allvarliga fall av psoriasis och psoriasisartrit visade sig också vara särskilt tydligt kopplat till stress. För diagnos inom slutenvården medförde låg stresstålighet 79 procent högre risk för psoriasis och 53 procent högre risk för psoriasisartrit.

Fakta om psoriasis 

Omkring 300 000 svenskar har psoriasis i mild, måttlig eller allvarlig form. Sjukdomen är lika vanlig bland kvinnor som män. Den vanligaste typen kallas plackpsoriasis, som ger rodnade, fjällande, kliande plack på huden.

Det är inte helt klarlagt vad som utlöser sjukdomen, men det är känt att ärftlighet i kombination med yttre faktorer spelar en stor roll.

Personer som drabbats av psoriasis har ofta också andra sjukdomar. Cirka 30 procent får den inflammatoriska ledsjukdom som kallas psoriasisartrit. Annan känd samsjuklighet är fetma, hjärtkärlsjukdom, diabetes och depression.

Tyder på medfödd känslighet

Studien är den första hittills som stödjer hypotesen att känslighet för stress är en riskfaktor för psoriasis. Eftersom psoriasis är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom skulle kopplingen till stress kunna bero på ett ökat ett inflammatoriskt svar i kroppen.

– Vi visar att lägre stresstålighet i tonåren är en riskfaktor för psoriasis, i alla fall för män. Våra resultat tyder på att människor med psoriasis har en medfödd psykologisk känslighet. Därför är det viktigt att vården också är uppmärksam på det psykiska välmåendet för patienter med psoriasis, säger Marta Laskowski, doktorand inom dermatologi vid Göteborgs universitet och ST-läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Stressnivåer kan variera

När forskarna beräknade riskökningen justerade de för andra riskfaktorer, däribland BMI, kroppsmasseindex, och socioekonomiska faktorer. Däremot har studien bara indirekt kunnat justeras för rökning, som är en välkänd riskfaktor för psoriasis.

En svaghet i studien är att stresskänsligheten bara testats vid ett tillfälle, vid mönstringen när männen var 18 år gamla.

– Stresskänslighet kan variera genom livet, men de ändringarna det har vi inte haft möjlighet att undersöka, säger Marta Laskowski.

Vetenskaplig studie:

Influence of stress resilience in adolescence on long-term risk of psoriasis and psoriatic arthritis among men: A prospective register-based cohort study in Sweden, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera