Bild: Lux Graves/Unsplash
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att använda tyngdtäcke kan öka nivåerna av hormonet melatonin med 30 procent. Däremot påverkas inte nivåerna av stresshormonet kortisol eller det stressmotverkande hormonet oxytocin. Det visar en studie på unga vuxna utförd av forskare vid Uppsala universitet.

Melatonin har i tidigare studier visat sig påverka sömnen positivt och ett par tidigare studier har också visat att användandet av tyngdtäcken kan ha en positiv påverkan på sömn och välmående. De bakomliggande mekanismerna till den upplevda förbättringen har dock inte blivit riktigt klarlagda.

Forskare vid Uppsala universitet bestämde sig därför för att undersöka hur nivåerna av sömnfrämjande och stressmotverkande hormon såsom melatonin och oxytocin påverkas av sömn under tyngdtäcke. De ville också ta reda på om tyngdtäcket påverkade produktionen av stresshormon såsom kortisol och aktiviteten hos kroppens stressystem.

En ordlista:

  • Melatonin är ett stressmotverkande hormon som hjälper till att styra kroppens dygnsrytm. Melatonin utsöndras när det blir mörkare omkring oss. Då blir vi sömniga. På morgonen när det blir ljusare minskar melatoninet och vi vaknar.
  • Kortisol är ett stresshormon som bland annat reglerar ämnesomsättningen och blodflödet. Kortisol ökar i kroppen när den utsätts för allvarlig infektion eller större kroppsskada.
  • Oxytocin är ett stressmotverkande hormon som frigörs vid beröring. Hormonet ökar känslan av njutning, lugn och ro.
  • Sympatiska nervsystemet sätts igång när kroppen behöver använda mycket av sina krafter. Det kan till exempel vara när du blir stressad eller rädd. Kroppen påverkas då att förbereda sig för att fly eller slåss.

    Källa: 1177

En liten studie

26 unga män och kvinnor deltog i studien där försökspersonerna fick ge återkommande salivprov medan de vilade under vanligt täcke eller tyngdtäcke. Tyngdtäckena som användes vägde 12 procent av testpersonens kroppsvikt.

­ – Användningen av tyngtäcke ökade halten av melatonin i saliven med 30 procent. Dock såg vi inga skillnader i nivåerna av oxytocin eller kortisol eller i aktivitet i det sympatiska nervsystemet, säger Elisa Meth, förstaförfattare till studien och doktorand vid Uppsala universitet.

Vid användning av tyngdtäcke (streckad linje) var halten melatonin i saliven 30 procent högre än vid användning av ett lättare täcke (heldragen linje).

Varför sover vissa bättre under tyngdtäcke?

Tidigare studier har visat att melatonin kan främja sömnen. Vår studie skulle kunna bidra med en förklaring av de bakomliggande faktorerna till varför vissa personer upplever att de sover bättre under ett tyngdtäcke. Den här studien genomfördes dock på ett relativt litet antal personer och undersökte bara den omedelbara effekten av tyngdtäcket. Det behövs med andra ord större studier för att kunna slå fast det här sambandet med säkerhet. Och för att se om melatoninökningen håller i sig över tid behövs studier över längre tidsperioder, säger Christian Benedict, universitetslektor i farmakologi vid Uppsala universitet och studiens seniora författare.

Vetenskaplig artikel:

A weighted blanket increases pre-sleep salivary concentrations of melatonin in young, healthy adults, (Meth et al.), Journal of Sleep Research.

Kontakt:

Christian Benedict, universitetslektor i farmakologi vid institutionen för farmaceutiska biovetenskaper vid Uppsala universitet, christian.benedict@farmbio.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera