Tema

Svensk solidaritet hjälper utsatta migrantarbetare

svampplockarskorg

Antalet migrantarbetare i Sverige ökar, liksom antalet papperslösa. Många diskrimineras och lever mycket utsatt.
– Efterfrågan på billig och flexibel arbetskraft ökar och migranter som har svårt att komma in på arbetsmarknaden utnyttjas. Eftersom staten inte hjälper dem går organisationer och frivilligrörelser in, säger Nedžad Mešić vid Linköpings universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Kraftig fixering vid utseendet kan vara dold psykisk sjukdom

dysmorfofobi

Dysmorfofobi (BDD) innebär att den drabbade är kraftigt upptagen av något i sitt utseende som hon eller han upplever som fult eller groteskt. BDD tycks vara en relativt vanlig psykisk sjukdom i Sverige, enligt en avhandling från Linköpings universitet. Men personer som lider av BDD är besvikna på kontakten med sjukvården och upplever att sjukdomen är okänd även inom vården.

Hälsa & medicin
Läs mer

Automatisering kräver en människa i sista linjens försvar

vakttorn

Automatisering bidrar till en säkrare och effektivare trafik, men för också med sig nya risker. När automatiken inte fungerar måste människor träda in och ta över kommandot. Men det betyder också att operatören, flygledaren eller lotsen måste ha djupa kunskaper om hur automatiken fungerar, vilka data som ligger som underlag och hur resultatet visas upp.

Natur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Vi mår bra av trä

snideriverktyg

Nu är det vetenskapligt bevisat, det som många inom byggbranschen redan vet: trä i byggnader, möbler och på väggar är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det visar forskning från det treåriga europeiska forskningsprojektet Wood2New, som just avslutats.

Natur & teknik
Läs mer

Visualiseringsteknik avslöjar hur mumifierade Gebelein-mannen mördades

Fæ [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Visualiseringsteknik utvecklad vid Linköpings universitet inom ramen för Visualiseringscenter C gör det möjligt för besökarna på British Museum att själva avslöja mordet på den 5500 år gamla och mumifierade Gebelein-mannen. Den världsledande tekniken uppmärksammas i den prestigefyllda datavetenskapliga tidskriften Communications of the ACM.

Natur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Stora skillnader i stöd till våldsutsatta kvinnor

kvinnofrid

Socialtjänstens hjälp till kvinnor som utsätts för våld av sin partner varierar stort. En del kommuner har ett väl utvecklat stöd, andra har knappt något. Konsekvensen blir att många kvinnor riskerar att inte få någon hjälp alls. Det visar en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, Linköpings universitet.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Oro att åldras som lhbtq-person

gaypar

Äldre personer som identifierar sig som lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera har levt i en tid där deras könsidentitet och sexualitet har varit kriminaliserad, sjukdomsförklarad och ofta framstått som avvikande. En avhandling från Linköpings universitet lyfter fram deras livsberättelser. Flera är oroliga för hur de ska bli bemötta inom äldreomsorgen.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Gömda frön avslöjar Kanarieöarnas förhistoria

Teror, Gran Canaria, Kanarieöarna, Spanien.

Har du prövat nationalrätten gofio under semestern på Kanarieöarna? I så fall har du ätit samma mat som urinvånarna åt för nästan 2 000 år sedan. De lokala bönderna har nämligen odlat samma slags spannmål i mer än tusen år. Den slutsatsen drar forskare från Linköpings universitet i samarbete med universitetet i Las Palmas på Gran Canaria efter DNA-analyser av arkeologiska sädeskorn.

Natur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

När idrott används som socialpolitik hamnar ansvaret för välfärd på individen

sportpolitik

De senaste åren har en lång rad idrottsprojekt startat i utsatta områden som ett sätt att hantera sociala problem och stävja brottslighet. Projekten har blivit en del av samhällets socialpolitiska satsningar. Är de alltid av godo, är en fråga som väcks av David Ekholm i en avhandling från Linköpings universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Smarta städer – hittills mer ord än handlingar

Vallastaden 2017/Okidoki Arkitekter

Intelligenta elnät, belysning som slår av när alla lämnat kontoret och sensorer som kan ge bilister information om var bilköerna finns. Det är exempel på uppkoppling mellan apparater som ska göra våra städer smartare. Sedan några år tillbaka tar den digitala tekniken allt större plats i planeringen av städerna och deras sätt att fungera.

Natur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Molekylära kameleonter avslöjar hur bakterier bildar biofilm

biofilm

Molekyler som byter färg kan användas för att följa i realtid hur bakterier bildar en skyddande biofilm omkring sig. Den nya metoden, som tagits fram i ett samarbete mellan forskare vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet, kan på sikt få betydelse inom både sjukvården och livsmedelsindustrin där bakteriers biofilm är ett problem.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet