21 maj 2024

Så påverkar snabbmatsreklam vad unga äter

Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem som kryper allt längre ner i åldrarna. Ioannis Ioakeimidis, forskare vid Karolinska...

15 maj 2024

Så kan AI underlätta framtidens välfärd

I takt med att efterfrågan på välfärdstjänster ökar ställs vi inför en utmaning: tillgången på arbetskraft ökar inte i samma takt. För...

30 april 2024

Återvinningens smutsiga baksida

Allt mer av samhällets resurser återvinns. Men vilka hälsorisker utsätts återvinningsarbetare för när branschen växer? Nu kartlägger...

9 april 2024

Vad blinda behöver höra för att se bättre

Blinda personer kan få upplevelser som påminner om vad seende får via synen – med riktigt bra syntolkning. Hur syntolkningen beskriver det som...

5 mars 2024

Filmjölk bättre än mjölk mot benskörhet

Att dricka mycket mjölk är kopplat till både högre risk att drabbas av höftfraktur och till högre dödlighet, särskilt för kvinnor. Filmjölk...

En ask med färgkritor i förgrunden, ett ritande barn i bakgrunden, i oskärpa.
8 juni 2023

Därför får inte alla barn rätt stöd i förskolan

En bra förskola är bra för barns utveckling och välmående. Samtidigt "missar" förskolan en del barn som behöver extra stöd. Varför? Så här...

17 april 2023

Medicin mot adhd – hur påverkar den kroppen?

Många upplever att adhd-medicin hjälper dem att fungera i vardagen. Och användningen ökar, trots att det är oklart hur medicinerna påverkar...

13 september 2022

Luftföroreningar kan ge inflammation i kroppen

Sverige är ett av de länder i världen med renast luft. Ändå uppskattar forskare att luftföroreningar bidrar till omkring 7 600 förtida...

6 juni 2022

Äntligen fri? Hbtq-flyktingar bär på många lager av utsatthet

Hbtq-flyktingar tvingas lämna sina hemländer på grund av vilka de är och vem de älskar. Många kommer från länder där homosexualitet är...

5 juni 2020

Hemlösheten ökar i Sverige

Antalet hemlösa i Sverige ökar. Viktiga orsaker är fattigdom och bristen på lägenheter. En trend är att allt fler kvinnor och personer med...

1 juni 2020

Sämre villkor för funktionsnedsatta att möta vuxenlivet

Att bli vuxen innebär en rad konkreta förändringar, som att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer, ta mer eget...

23 november 2018

Mer forskning behövs om svenska unga hbtq-personers utsatthet

Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av depression, ångest, sömnsvårigheter, huvudvärk, magbesvär och självmordsbeteende. Allt...

19 februari 2016

Splittrade familjer i ett gränslöst Europa

I det öppna Europa migrerar tusentals personer varje år över gränserna med målet att skapa en bättre framtid för sina familjer. Kvar i...

placeholder bild.
16 april 2015

Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak

Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak. Professor Eva Vingård har utrett arbetets betydelse för den psykiska...

placeholder bild.
28 januari 2015

Ny sammanställning om barn och ungas psykiska hälsa

Mår svenska barn och unga allt sämre – eller inte? Hur mäts psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd? Och vad innebär...

placeholder bild.
18 november 2014

Satsning på vårdforskning – vårdbehoven och brukarinvolvering står i fokus

Forskningsfinansiärerna Forte och Vetenskapsrådet har ett långsiktigt samarbete i att förstärka vårdforskningen för att kunna möta...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera