Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2012

260 miljoner till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Bred och långsiktig forskning inom området barns och ungdomars psykiska hälsa ska bland annat studera metoder för att förebygga psykisk ohälsa i förskola och skola, hjärnans tidiga utveckling och specifika problem som till exempel autism.

Nu har beslut fattats i utlysningen om barns och ungdomars psykiska hälsa. Satsningen är ett samarbete mellan FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

– Svensk forskning på det här området är omfattande inom många discipliner. Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller forskning som kan ge underlag för att bedöma och förstå vad som främjar en god psykisk utveckling, säger Erland Hjelmquist, huvudsekretare, FAS.

– Målet med satsningen är att åstadkomma nyskapande och högkvalitativ forskning inom ett samhälleligt viktigt område. Breda samarbeten mellan forskargrupper och discipliner är ett led i denna ambition.

Den internationella bedömarpanelen föreslog stöd till åtta sexåriga program om vardera 30 miljoner kronor och till sju treåriga projekt med tre miljoner kronor var.

– Forskningen kommer bland annat att handla om att skapa grundläggande förståelse för specifika problem som till exempel uppkomst av autism, mera generella frågor om hjärnans tidiga utveckling och användning av metoder för att förebygga psykisk ohälsa i förskola och skola. Exempel på andra områden är skolans lärandemiljö, stöd till föräldrar, samband mellan sociala nätverk, missbruk och psykisk hälsa.

– Den metodologiska variationen är stor: intervention, experiment och användning av kohort- och populationsdata.

INFORMATION OCH KONTAKT
Forskningsråden FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA lägger nu med den gemensamma satsningen en grund för bred och långsiktig forskning inom området barns och ungdomars psykiska hälsa.
Kontaktpersoner:

Referenslänk: Länk till beslutslistan
Referenslänk: www.fas.se/barn-ungdomar

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera