Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2013

Forte satsar 270 miljoner på forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

Fortes styrelse beslutade den 26 september 2013 att anslå knappt 270 miljoner till forskning för hälsa, arbetsliv och välfärd. De beviljade projekten studerar områden som arbets- och miljömedicin till exempel hormonstörande miljögifter och nanopartiklar. Men även utbildningsklyftor kopplat till integration och etnicitet. Ungas psykiska ohälsa och dåliga skolresultat är ytterligare ett område.

Fortes styrelse beslutade den 26 september 2013 att anslå knappt 270 miljoner till forskning för individens och samhällets utveckling. I linje med de senaste två åren gör Forte även en satsning på juniorforskare.

De beviljade projekten studerar områden som arbets- och miljömedicin till exempel påverkan
av tobak och bilavgaser men även hormonstörande miljögifter och nanopartiklar. Därtill kommer exempelvis projekt om arbete och stress, ungas psykiska ohälsa kopplat till dåliga skolresultat och utbildningsklyftor kopplat till integration och etnicitet med många fler. 
Lista över samtliga projekt som Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har beviljat bidrag finns på www.forte.se/sv/Soka-bidrag/Bidragsbeslut

– Söktrycket har stadigt ökat och utgör i år en ökning på 8 procent jämfört med förra året, säger  Lars Wärngård, programchef.

Av de sökande får 8 procent finansiering jämfört med 10 procent förra året. Fördelningen till lärosätena visar att Stockholms universitet, Karolinska Institutet,

Göteborgs, Lunds och Umeå universitet har lyckats bäst. I år inkom totalt 1 025 ansökningar. Av dem gick 234 vidare i ansökningsprocessen. Styrelsen beslutade, utifrån kriterier för vetenskaplig kvalitet, ge medel till 84 av projekten, det inkluderar 7 bidrag till juniorforskare. Könsfördelningen för de 84 projekten är 58 procent kvinnor och 42 procent män. Projekten som delar på 250 miljoner får ytterligare 30 000 kronor vardera till publicering i Open Access.

Styrelsen tog även idag beslut om att finansiera 12 postdoktorer, totalt 19 miljoner.

FAKTA
Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, är en statlig myndighet som  ska finansiera den bästa forskningen som ger förutsättningar för individens och samhällets utveckling.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera