Tema

Forte ger anslag till nya angreppssätt i vårdforskning

Forte har beviljat totalt 17 miljoner kronor till två nya bidragsformer som förstudier, respektive kunskapsöverföring från mer erfarna forskare till olika samhällsaktörer. Anslagen sker inom ramen för utlysningen till vårdforskning 2013.

Tolv nya förstudiebidrag ska ge möjlighet att under ett år pröva ett nytt perspektiv i syfte att addera nya angreppssätt på ett nytt eller pågående forskningsprojekt.  

Forte fördelar även fem så kallade seniorbidrag i syfte att sprida och överföra kunskap från mer erfarna forskare till yngre forskare, eller till aktörer inom vård och omsorg där behov av kunskapsbyggande finns. 

– Jag är mycket nöjd med att vi fått in så många som cirka 130 ansökningar som tillsammans ger en imponerande bredd och kvalitet. Det skapar goda förutsättningar för hög klass inför nästa års utlysning. Senare i höst kommer även ett antal 6-åriga programstöd att beviljas inom vårdforskning, säger professor Lars Wärngård, programchef, Forte.

Forte ger anslag till nya angreppssätt i vårdforskning

 lästid ~ 1 min