Tema

294 miljoner till forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd

Fortes styrelse beslutade den 25 september 2014 att bidra med 294 miljoner till forskning på arbetslivsområdet och inom social- och folkhälsovetenskap som på sikt ska bidra till ett ökat värde för samhälle och individer.

– Söktrycket ökade något i år, säger Lars Wärngård, programchef. Det kom in 1 056 ansökningar, vilket innebär en ökning med ungefär tre procent mot förra året. Av ansökningarna gick 286 vidare i ansökningsprocessen.

Styrelsen beslutade, utifrån kriterier för vetenskaplig kvalitet, att bevilja medel till 85 forskningsprojekt, 8 juniorforskarprojekt och 14 postdoktorer. Av de som sökt internationella postdoc-bidrag fick 10 postdoktorer tilldelning. Totalt fördelades 294 miljoner. Det innebär att beviljandegraden för projekt ligger kvar på 8 procent – 53 procent till kvinnor och 47 procent till män.

Lista över samtliga projekt som Forte har beviljat bidrag: http://www.forte.se/bidragsbeslut

294 miljoner till forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd

 lästid ~ <1 min