Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2014

294 miljoner till forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd

Fortes styrelse beslutade den 25 september 2014 att bidra med 294 miljoner till forskning på arbetslivsområdet och inom social- och folkhälsovetenskap som på sikt ska bidra till ett ökat värde för samhälle och individer.

– Söktrycket ökade något i år, säger Lars Wärngård, programchef. Det kom in 1 056 ansökningar, vilket innebär en ökning med ungefär tre procent mot förra året. Av ansökningarna gick 286 vidare i ansökningsprocessen.

Styrelsen beslutade, utifrån kriterier för vetenskaplig kvalitet, att bevilja medel till 85 forskningsprojekt, 8 juniorforskarprojekt och 14 postdoktorer. Av de som sökt internationella postdoc-bidrag fick 10 postdoktorer tilldelning. Totalt fördelades 294 miljoner. Det innebär att beviljandegraden för projekt ligger kvar på 8 procent – 53 procent till kvinnor och 47 procent till män.

Lista över samtliga projekt som Forte har beviljat bidrag: http://www.forte.se/bidragsbeslut

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera