Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2013

Forte satsar på nytt forsknings­centrum om åldrande och hälsa och förstärkt vård­forskning

Fortes styrelse har beslutat anslå totalt cirka 170 miljoner dels till vårdforskning, dels till forskning om åldrande och hälsa och dels till beroendeforskning (ANDTS).

I linje med regeringens intention om att förstärka vårdforskningen, tilldelade Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd  27 miljoner kronor till tre programstöd. Ett handlar om forskning om att åldras med kognitiv funktionsnedsättning i dagens tekniklandskap. Det andra handlar om att finna nya vägar för att stödja personer med depressionssjukdom att kunna behålla arbetsförmågan. Ytterligare ett rör föräldrastöd och barncentrerad vård med utveckling, utvärdering och implementering i praktisk verksamhet.  
Ett nytt Forte-centrum för excellent forskning om åldrande och hälsa etableras vid Göteborgs universitet och ytterligare sju forskargrupper får omfattande stöd.  

– Forte anslår 78 miljoner till äldreforskning, säger Erland Hjelmquist, huvudsekreterare. Framstående forskare får därmed möjligheter till fördjupade studier inom ett brett spektrum av forskningsfrågor. 

– Den internationella bedömargruppen fann kvaliteten i ansökningarna mycket god, säger Erland Hjelmquist. Svensk äldreforskning är stark. Forskningspropositionen från i våras ger förutsättningar för denna typ av kraftfulla satsningar och det är glädjande att vi kan ge forskarna möjlighet att förverkliga sina idéer.

Ytterligare medel omfattande 40 miljoner går till forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).

Fortes styrelse beslutade också om 24 miljoner till postdoktorers vistelse vid utländska universitet.

Lista över Fortes samtliga beviljade anslag: www.forte.se/bidragsbeslut

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera