Tema

Forskningsnyheter från Stockholms universitet.

Det var syndigt att äta färskpotatis

Primörer och färskpotatis blev sommarmat först under 1900-talet. I det gamla bondesamhället var det en synd att skörda något som inte var helt färdigt. Att äta färskpotatis sågs ungefär som att slakta kalvar, säger Richard Tellström, måltidshistoriker och etnolog vid Stockholms universitet som berättar om svensk sommarmat genom tiderna.

Samhälle & kultur

Personer med spelproblem och deras anhöriga har fortfarande svårt att få hjälp

Lagstiftningen för att få hjälp med spelproblem ändrades för två och ett halvt år sedan. Det var ändringar som självhjälpsgrupper för spelberoende länge hade kämpat för. Men en studie från Stockholms universitet visar att ett stort ansvar fortfarande ligger på ideella krafter. Den samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst som lagstiftningen syftade till har varit svår att få till. Det saknas också kunskap och rutiner om vilket stöd anhöriga, och särskilt barn i familjer med spelproblem, behöver.

Samhälle & kultur

Vänskap på högstadiet är ett hårt arbete

foto: Alexis Brown

Att ha kompisar är meningen med skolan, tycker ungdomarna i en ny avhandling. Bredvid skolarbetet är vänskapande ett hårt arbete som pockar på tid och energi. Gränser för vänskap är ständigt närvarande i samtalen i klassrummet, i matkön och på väg till slöjdsalen. Särskilt tydliga blir vänskapsidealen när elever som befinner sig på olika nivå i klassens statushierarki blir vänner.

Utbildning & skola

Gör anonymiserade tentor rättningen mer rättvis?

Efter att samtliga salstentor anonymiserades på Stockholms universitet 2009, fick personer med utländskklingande namn något sämre betyg än tidigare. Det skulle kunna tolkas som att denna grupp blev positivt diskriminerad innan anonymiseringsreformen. Men denna trend syntes även en period före reformen, vilket tyder på att något annat än själva anonymiseringsreformen kan ligga bakom.

Samhälle & kulturUtbildning & skola

Oförberedda växter extra klimatkänsliga

Växters tolerans mot värme och kyla beror på vad deras förfäder utsatts för. Särskilt känsliga för oväntade temperaturförändringar är växter i norr, som inte hunnit genomgå sina förberedelser för årstidsväxlingar. En global studie av temperaturtoleransen hos 1 028 arter, kan bidra till att förstå hur växterna svarar på ett förändrat klimat.

Miljö & klimatNatur & teknik

Hoppkräftan klarar ett varmare Östersjön

Temperaturen i Östersjön ökar snabbare än i den i världshaven. Men det finns arter som klarar varmare vatten. Hoppkräftan, en viktig födokälla för sill och skarpsill, klarar 2 till 4 grader varmare vattentemperaturer än dagens nivåer – åtminstone i Stockholms skärgård. Det finns dock andra hot mot hoppkräftan, visar en studie från Stockholms universitet.

Miljö & klimat

Val av utbildning polariserades efter skolreform

Det blev ännu vanligare att elever med höga betyg sökte till högprestigeutbildningar på högskola och universitet, och att elever med lägre betyg sökte sig till utbildningar med lägre prestige efter att en skolvalsreform till gymnasiet genomfördes i början av 2000-talet i Stockholms stad. Men förändringen kan inte förklaras av ökad segregation sett till föräldrarnas bakgrund.

Utbildning & skola

Samband mellan luktsinnet och covid-19?

Forskningsrapporter och anekdoter visar att personer som drabbas av covid-19 kan få nedsatt lukt- och smaksinne. Forskare vid Stockholms universitet ska i ett stort internationellt samarbete undersöka sambandet. Och efterlyser deltagare som haft, eller tror att de haft sjukdomen.

Hälsa & medicin

Högre risk för skilsmässa när pappan inte är föräldraledig

En ny studie i demografi visar att bland föräldrapar där pappan inte tar ut någon föräldraledighet alls, det vill säga inte ens sina reserverade dagar som annars brinner inne, är risken för separation eller skilsmässa högre. Men de mest jämställda paren, par där pappan tar ut mer än sin reserverade del, är däremot inte heller de mest stabila paren.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet