Tema

Första bilderna av giftet bakom stelkramp

I Sverige är nästan alla vaccinerade mot sjukdomen, men i världen dör omkring 60 000 människor i stelkramp varje år. Nu har forskare vid Stockholms universitet tagit fram den första tredimensionella bilden av stelkrampsgiftet tetanustoxin.
– Vi kan se den exakta positionen av de 20 000 atomer som bygger upp tetanustoxinet, säger forskningsledaren Pål Stenmark.

Hälsa & medicin
Läs mer

Cykloner hotar när Sahara grönskar

Varmare klimat kan i framtiden leda till att södra Sahara grönskar, med ändrad vegetation och minskad stoftspridning. Forskare vid Meteorologiska Institutionen vid Stockholms universitet har funnit att tropiska cykloner historiskt har blivit fler och allvarligare som en följd av detta.

Miljö
Läs mer

Mammor ratas inte när de söker jobb

Mammor ratas inte till förmån för pappor när de söker jobb i Sverige. Dessutom kallas kvinnor och män generellt lika ofta till intervju när de söker jobb, både när det gäller låg- och högkvalificerade jobb. Det visar en ny och omfattande experimentstudie från Sociologiska institutionen och Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, den första studien i sitt slag i Sverige.

Samhälle & kultur
Läs mer

Mer mikroplast i vatten omkring Stockholm än förväntat

Nivåer av mikroplast i vatten nära Stockholm är lika höga som de som rapporteras nära stadsområden i Kalifornien, USA, visar en ny studie i Marine Pollution Bulletin. Förpackningsmaterial och tampar är sannolika källor till mikroplast i vatten runt Stockholm, men andra källor som syntetiska kläder och kosmetika kan också vara bovar i dramat.

Miljö
Läs mer

Så skapas en idrottstalang

Urvalet av unga talanger inom idrotten baseras inte enbart på idrottsliga färdigheter utan också på personlighet och attityd. Även ungdomarna själva anammar bilden av hur en valbar talang bör vara. Det visar en ny avhandling i barn- och ungdomsvetenskap som belyser dilemman och konsekvenser av idrottens talangjakt.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet