Tema

Borde-fråga i undervisningen ökar miljömedvetenheten

”Hur borde det vara?” Gymnasieelever som ställs inför den frågan utvecklar en större förståelse för priset på varor och tjänster som bidrar till negativ miljöpåverkan.
– Borde-frågan borde få högre status i ekonomiundervisningen. Lärare som enbart pratar om hur något ”är” missar viktig kunskap om miljöpåverkan, säger pedagogikforskaren Caroline Ignell.

MiljöUtbildning & skola
Läs mer

Kolliderande neutronstjärnor guldupptäckt för forskare

Forskare har för första gången observerat gravitationsvågor från två kolliderande neutronstjärnor. Upptäckten knyter inte bara samman studier av gravitationsvågor och elektromagnetisk strålning. Den ger också insikt om att en stor del av alla tunga grundämnen, som guld, platina, uran och bly troligen bildats i kollisioner mellan neutronstjärnor.

Natur & teknik
Läs mer

Jordbruksmarken bromsar den globala uppvärmningen

Markens förmåga att binda koldioxid kan vara mycket större än man tidigare trott, enligt ny forskning från bland annat Stockholms universitet och Stanford University. Forskarna menar att upptag i jordbruksmark, betesmark och skogsmark kan kompensera för ökade globala utsläpp från exempelvis tinande permafrost.

Miljö
Läs mer

Tusen gener skyddar mot malaria

Den västafrikanska folkgruppen fulani är mer motståndskraftig mot malaria än andra. Nu vet forskarna varför: hos fulanis uppträder fler än tusen gener i immunsystemets ”larmcentral” annorlunda. Upptäckten kan leda till nya sätt att behandla malaria och i förlängningen andra parasitsjukdomar.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet