Tema

Svårare för kvinnor få jobb på annan ort

Kvinnor som söker jobb på annan ort har mindre chans än män att bli kallade till arbetsintervju, visar en omfattande studie från Sociologiska institutionen och Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.
– Att arbetsgivare föredrar män som måste flytta eller pendla till ett jobb framför kvinnor som behöver göra det kan bero på att de påverkas av rådande könsroller i samhället, säger forskaren Maria Brandén.

Samhälle & kultur
Läs mer

Förskollärare tar långt större ansvar än uppdraget kräver

Trots att pedagoger i förskolan kan ha svårt att sätta ord på vad begreppet omsorg innebär tar de ofta ett ansvar för barnens väl som går långt utöver professionskraven.
– Det är dags att lyfta fram förskollärarnas omsorgsarbete, säger Mie Josefson, som skrivit en doktorsavhandling om omsorgens innebörder i förskolan.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Borde-fråga i undervisningen ökar miljömedvetenheten

”Hur borde det vara?” Gymnasieelever som ställs inför den frågan utvecklar en större förståelse för priset på varor och tjänster som bidrar till negativ miljöpåverkan.
– Borde-frågan borde få högre status i ekonomiundervisningen. Lärare som enbart pratar om hur något ”är” missar viktig kunskap om miljöpåverkan, säger pedagogikforskaren Caroline Ignell.

MiljöUtbildning & skola
Läs mer

Kolliderande neutronstjärnor guldupptäckt för forskare

Forskare har för första gången observerat gravitationsvågor från två kolliderande neutronstjärnor. Upptäckten knyter inte bara samman studier av gravitationsvågor och elektromagnetisk strålning. Den ger också insikt om att en stor del av alla tunga grundämnen, som guld, platina, uran och bly troligen bildats i kollisioner mellan neutronstjärnor.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet