Tema

Nyheter om forskning från Örebro universitet

Artificiell intelligens maxar basilika-odlingen

I en robotbädd på Örebro universitet växer basilika. Artificiell intelligens håller på att lära sig vad varje enskild planta behöver.
– Framtidens jordbruk är datoriserat och kombinerar kunskap från olika vetenskapsområden, säger Ajay Arunachalam, forskare vid institutionen för naturvetenskap och teknik.

Natur & teknik

Växter kan hantera ozon

Ozon och UV-strålning kan skada växter. Men vissa varianter av backtrav är bättre på att hantera ozonet än andra, visar forskning från Örebro universitet. Samtidigt kan UV-A-strålning stärka plantorna. Upptäckt kan leda till motståndskraftigare grödor.

Miljö & klimatNatur & teknik

Hur påverkar coronapandemin människor med diabetes?

– Personer med diabetes har pekats ut som en riskgrupp och många far illa av att tvingas till att isolera sig, säger Johan Jendle, forskare vid Örebro universitet.
Han leder en studie som ska ta reda på i vilken utsträckning personer med diabetes infekteras med covid-19, och hur livet påverkas för dem jämfört med andra.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet