Tema

Viktigt att följa upp efter graviditetsdiabetes

Kvinnor med graviditetsdiabetes har en ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning. Men det är även viktigt med uppföljning efteråt för forskning visar att det finns en ökad risk för allvarlig hjärt-kärlsjukdom senare i livet.
– Risken för komplikation hos barnet är förhöjd hos både kvinnor med graviditetsdiabetes och övervikt, säger Karin Hildén, specialistläkare på kvinnokliniken vid Örebro Universitet, som efterlyser rutiner i vården för uppföljning av kvinnor som haft graviditetsdiabetes.

Hälsa & medicin
Läs mer

Sökning efter fler skadliga ämnen i dammet

Det finns skadliga ämnen i dammet där hemma. Nu ska forskare i Örebro leta efter nya kemikalier som innehåller brom, fluor och klor.
– Teorin är att det finns många kemikalier som innehåller brom, fluor och klor som vi inte känner till, säger kemisten Jakob Gustavsson.

Miljö
Läs mer

KBT vid underlivssmärta väcker hopp

En av fem kvinnor får ont när de har sex. Underlivssmärtan har ingen medicinsk förklaring och många har inte fått en diagnos. I en studie vid Örebro universitet får kvinnor delta i KBT-behandling tillsammans med sin partner. Målet är att förändra beteenden, tankar och känslor kring smärtan för att på sikt minska smärtan och öka funktionen.

Hälsa & medicin
Läs mer

Metoden ska avslöja samband mellan tarmbakterier och sjukdomar

Forskare vid Örebro universitet har, tillsammans med forskare i Danmark, utvecklat en metod för studier av hur ämnesomsättningen hos mag-och tarm bakterier påverkar vår hälsa.
– Vi försöker hitta biomarkörer som kan användas vid diagnos av olika sjukdomar mycket tidigare än i dag, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Ska få robotar att passa in

Redan i dag finns robotar på sjukhus, skolor, affärer och i våra hem. Men för att robotar ska fungera optimalt i samspel med människor måste de kunna anpassa sig till förändringar i miljön. Datavetaren Tomasz Kucner har tagit fram en datadriven modell, som gör att robotar lättare kan smälta in i olika miljöer.

Natur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet