Tema

Nyheter om forskning från Örebro universitet

Hur påverkar coronapandemin människor med diabetes?

– Personer med diabetes har pekats ut som en riskgrupp och många far illa av att tvingas till att isolera sig, säger Johan Jendle, forskare vid Örebro universitet.
Han leder en studie som ska ta reda på i vilken utsträckning personer med diabetes infekteras med covid-19, och hur livet påverkas för dem jämfört med andra.

Hälsa & medicin

Orienterare får bättre tarmflora

Att vara orienterare är bra för hälsan. Det syns till och med i tarmen – de goda bakterierna frodas, visar en studie från Örebro universitet. Veteranorienterare har mer av en speciellt gynnsam tarmbakterie, jämfört med andra äldre friska.

Hälsa & medicin

Kortspel ska göra föräldrar tryggare

Med hjälp av en kortlek med 52 kort som belyser olika utmaningar i föräldraskapet är tanken att föräldrar ska dela erfarenheter med varandra och samtidigt få vägledning av praktiker. Tillsammans med familjecentraler har forskare i Örebro tagit fram Föräldraskapsleken – ett kortspel som kan användas av praktiker för att hjälpa föräldrar att hitta lösningar på utmaningar de ställs inför.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet