Tema

Så lurar pneumokockerna vårt immunförsvar

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner som öron- och bihåleinflammation, men också till allvarliga infektioner som lunginflammation och hjärnhinneinflammation. En ny studie visar hur bakterierna kan hämma immuncellernas reaktion, och även överleva inne i celler för att ge upphov till lunginflammation.

Hälsa & medicin
Läs mer

Minnen lagras bättre när vi andas genom näsan

Sättet vi andas på kan påverka hur väl våra minnen sparas. Andas vi med näsan i stället för med munnen efter inlärningen så minns vi bevisligen lukter bättre. Forskare från Karolinska Institutet visar att försökspersoner som andas genom näsan konsoliderar, det vill säga förstärker och stabiliserar sina minnen bättre.

Hälsa & medicin
Läs mer

God effekt av immunterapi mot ärftlig hudcancer

Medfödda mutationer i genen CDKN2A är den starkaste kända riskfaktorn för att drabbas av ärftlig hudcancer. Individer som drabbas av melanom och bär på mutationer i denna gen har också sämre sjukdomsprognos jämfört med andra, enligt tidigare forskning. Den sorts immunterapi som belönades med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin fungerar dock särskilt bra i denna patientgrupp.

Hälsa & medicin
Läs mer

Epigenetiken bakom ökad risk för multipel skleros – och minskad

Trots att våra DNA ser likadana ut hela livet kan våra gener ändå börja uttrycka sig annorlunda och göra att vi insjuknar i sjukdomar som vi har anlag för. Forskare vid Karolinska Institutet har nu upptäckt en ny mekanism för en känd riskgen som triggar igång multipel skleros (MS) genom så kallad epigenetisk reglering. De fann även en skyddande genvariant som minskar risken för MS.

Hälsa & medicin
Läs mer

Sämre fettnedbrytning orsakar övervikt

Trots liknande livsstil håller sig vissa människor smala, medan andra går upp i vikt. Övervikten kan, i vissa fall, förklaras av en sämre förmåga att omsätta fett. Drabbade personer kan behöva intensiva livsstilsförändringar för att undvika övervikt och typ 2-diabetes, menar forskare från Karolinska Institutet som nu utvecklar en metod för att mäta förmågan till fettnedbrytning.

Hälsa & medicin
Läs mer

Fjärrkontroll för aggressivitet funnen

Hög aktivitet i en tidigare okänd grupp hjärnceller kan kopplas till aggressivt beteende hos möss. Med ljus (optogenetik) kan vi styra aggressionen genom att antingen stimulera eller hämma dessa celler. Resultaten ökar förståelsen för de biologiska mekanismerna bakom aggressivt beteende och kan även användas för att hantera aggressiva människor.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet