Tema

Kroppens sockertermostat identifierad

Det är de Langerhanska öarna i bukspottkörteln som har det övergripande ansvaret för regleringen av våra blodsockervärden. Det visar forskning från bland annat Karolinska institutet. Upptäckten får betydelse för viss medicinering och vid transplantation av insulinproducerande celler till diabetespatienter.

Hälsa & medicin
Läs mer

Bröstcancerns spridningsvägar kartlagda

Bröstcancer sprider sig till andra organ i kroppen enligt vissa specifika mönster. Det visar ett forskarlag från Karolinska Institutet, KTH och Helsingfors universitet som kartlagt bröstcancerns spridningsvägar i patienter genom att studera cancercellernas DNA.
– Resultaten bekräftar också tidigare forskning som visar att cancerbehandlingen behöver individanpassas, säger Johan Hartman, en av forskarna bakom studien.

Hälsa & medicin
Läs mer

Så åldras musklerna

I takt med att vi åldras försämras funktionen hos våra muskler. En studie från Karolinska Institutet visar hur ett oväntat högt antal mutationer i musklernas stamceller försämrar cellernas reparationsförmåga. Upptäckten kan leda till läkemedel som bygger starkare muskler även i högre åldrar.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Vardagsmotion ger oanade hälsovinster

Vinsterna med fysisk aktivitet på låg intensitet, som att stå, gå eller utföra hushållssysslor, kan vara större än man tidigare trott. Genom att ersätta en halvtimmes stillasittande om dagen med vardagsaktivitet minskar risken att dö i hjärt–kärlsjukdom med 24 procent, enligt en studie från Karolinska Institutet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Faktor som fördubblar risken att dö i bröstcancer

mammografi

Risken att dö av bröstcancer är dubbelt så stor för patienter med hög heterogenitet av östrogenreceptorn inom en och samma tumör jämfört med patienter med låg heterogenitet. Studien visar också att den ökade risken att dö på 25 års sikt är oberoende av andra kända tumörmarkörer och gäller även vid så kallad Luminal A bröstcancersubtyp med generellt god prognos.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet