Tema

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som Forte finansierar i dag lägger grunden till morgondagens mer jämlika och hållbara samhälle.

Hemlösheten ökar i Sverige

Antalet hemlösa i Sverige ökar. Viktiga orsaker är fattigdom och bristen på lägenheter. En trend är att allt fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund blir hemlösa. Detta visar en ny kunskapsöversikt om hemlöshet av Forte.

Samhälle & kultur

Sämre villkor för funktionsnedsatta att möta vuxenlivet

Att bli vuxen innebär en rad konkreta förändringar, som att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer, ta mer eget ansvar och att skapa en vuxenidentitet. En ny rapport från Forte visar att unga med funktionsnedsättning ofta har sämre villkor att klara den övergången än jämnåriga utan funktionsnedsättning. Det finns ett stort behov av att förbättra stödet från samhället.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur

Splittrade familjer i ett gränslöst Europa

I det öppna Europa migrerar tusentals personer varje år över gränserna med målet att skapa en bättre framtid för sina familjer. Kvar i hemlandet lämnas barnen. Forskning vid Göteborgs universitet ska nu ge svar på hur föräldrarnas omsorg korsar geografiska och institutionella gränser.

Samhälle & kultur

Ny sammanställning om barn och ungas psykiska hälsa

Mår svenska barn och unga allt sämre – eller inte? Hur mäts psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd? Och vad innebär egentligen dessa begrepp? De statliga forskningsråden Forte, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA ger nu ut en lättfattlig skrift som sammanställer kunskapsläget inom området.

Hälsa & medicin

Satsning på vårdforskning – vårdbehoven och brukarinvolvering står i fokus

Forskningsfinansiärerna Forte och Vetenskapsrådet har ett långsiktigt samarbete i att förstärka vårdforskningen för att kunna möta samhällsutmaningarna på området. Forskningsråden tog den 17 november beslutet att finansiera sex ämnesövergripande forskningsprogram med 120 miljoner, som ska inkludera planer för implementering och brukarinvolvering.

Samhälle & kultur

Forte satsar 270 miljoner på forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

Fortes styrelse beslutade den 26 september 2013 att anslå knappt 270 miljoner till forskning för hälsa, arbetsliv och välfärd. De beviljade projekten studerar områden som arbets- och miljömedicin till exempel hormonstörande miljögifter och nanopartiklar. Men även utbildningsklyftor kopplat till integration och etnicitet. Ungas psykiska ohälsa och dåliga skolresultat är ytterligare ett område.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet