1. 18 augusti 2022

  Tidiga insatser viktigt för elever med svenska som andraspråk

  Många elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk behöver extra stöd för att utveckla en god läsförmåga. Det visar en stor studie från Linnéuniversitetet.

 2. 14 juni 2022

  Tolkars kunskaper kan utnyttjas bättre

  Tolkar sitter på viktig kunskap om hur missförstånd och kulturkrockar kan undvikas i mötet mellan människor som inte delar språk. I ett forskningsprojekt fick tolkar föreläsa om sina erfarenheter för migranter och personal inom kommuner och regioner.

 3. 8 juni 2022

  Stavfel och särskrivningar får språkpoliser att se rött

  Vad som är korrekt svenska väcker stort engagemang, inte minst bland språkpoliser som gärna påpekar fel på sociala medier. – De verkar finnas i alla åldersgrupper och särskrivningar är det de ogillar allra mest, säger Anna Heuman vid Örebro universitet.

 4. 17 maj 2022

  Konsten att tala perfekt franska – tre framgångsfaktorer avslöjade

  Minne för språksekvenser, en inlyssnande personlighet och lång vistelse i landet. Det är receptet om svenskar vill prata lika bra som personer med franska som modersmål.

 5. 12 april 2022

  Nyanlända som varvar språk lär sig mer i skolan

  Nyanlända barn och unga som får fortsätta använda alla sina språk i skolan klarar kunskapskraven bättre – i alla ämnen. Även i svenska.

 6. 15 mars 2022

  Från ’vi äro’ till ’vi är’ – därför försvann verbens pluralformer

  När pluralböjningen avskaffades i svenskan vid mitten av 1900-talet var det ingen unik förändring, utan slutet på en process som påbörjats redan under urnordisk tid. I hela den nordiska språkfamiljen har utvecklingen följt samma mönster.

 7. 24 februari 2022

  Pepp från personlig tränare mer än bara ord

  När det gäller fysisk aktivitet har det visat sig extra viktigt med positiv feedback. Ord som "Bra! Snyggt! Utmärkt!" vid återkoppling från tränare kommunicerar mycket mer än bara ord och ger ett pedagogiskt sammanhang.

 8. 22 februari 2022

  Tvåspråkiga elever bättre på svenska än modersmål

  Läs- och skrivförmåga kan överföras från ett språk till ett annat - även när alfabeten är helt olika. Men de flesta tvåspråkiga elever både läser och skriver bättre på svenska än på sitt modersmål.

 9. 22 februari 2022

  Kemikalieexponering vid graviditet kan påverka språkutveckling

  Det finns allt större stöd i forskningen för att miljökemikalier kan vara hormonstörande och därmed hälsofarliga för människor och djur. Detta trots att exponeringsnivåerna för enskilda kemikalier normalt ligger under existerande gränsvärden.

 10. 1 februari 2022

  Vissa delar av språket sprider sig bara med migration

  Språkliga genus, som ”en” eller ”ett”, är stabila och uråldriga. Forskare vid Lunds universitet visar nu att dessa delar av grammatiken har spridit sig när folk migrerat – inte genom kortare handelskontakter.

 11. 28 januari 2020

  Stort ordförråd extra viktigt för barn med cochleaimplantat

  Ordförrådet är det som har allra störst betydelse när det gäller utvecklingen av läsförståelse hos barn med cochleaimplantat (CI), visar forskning från Luleå tekniska universitet.

 12. 28 november 2019

  Kvinnors njutning betonades i den medeltida islamiska världen

  I den tidiga islamiska världen var erotiska kompendier och sexhandböcker en populär litterär genre. Även om de främst skrevs av manliga författare så betonades ofta kvinnornas sexuella behov och vikten av romantik. – Kvinnors sexualitet var ett viktigt ämne i medeltida arabisk medicin,...

 13. 8 april 2019

  Islam spelar stor roll i amerikansk hip-hop

  Ända sedan hip-hopens födelse i South Bronx i New York har islam varit ett centralt inslag i musiken. Islamologen Anders Ackfeldt vid Lunds universitet analyserar flera exempel på detta i sin avhandling.

 14. 6 september 2018

  Så lär sig nyanlända svenska på två år

  Allra viktigast är att snabbt öka ordförrådet. För att lyckas krävs läxor i ord och fraser. Och tydliga mål. Det är receptet när Stockholms universitet utvecklar en intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.

 15. 26 september 2017

  Myterna om flerspråkighet

  Allt fler personer i Sverige är flerspråkiga och nuförtiden är forskarna överens om att det bara innebär fördelar att tala flera språk. Men det finns många felaktiga föreställningar om skillnaderna mellan enspråkiga och tvåspråkiga. Som att tvåspråkiga barn är mer kreativa eller...

 16. 9 februari 2017

  Samiska språken hotade

  Århundraden av svensk assimilering har gjort att samtliga samiska språk numera klassas som hotade och många samer har aldrig eller endast bristfälligt fått lära sig sitt modersmål. Nu pågår diverse språkprojekt för att ta tillbaka samiskan och öka språkets status, men frågan är om...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera