Bild: Johnny McClung, Unsplash
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Läs- och skrivförmåga kan överföras från ett språk till ett annat – även när alfabeten är helt olika. Men de flesta tvåspråkiga elever både läser och skriver bättre på svenska än på sitt modersmål.

– Jag har kunnat visa på ett starkt samband mellan läsning och skrivande för tvåspråkiga elever både inom och mellan språken. Det betyder att läs- och skrivförmåga på persiska stödjer läs- och skrivförmåga på svenska och vice versa.

I dagens globala samhälle är tvåspråkighet allt vanligare. Många växer upp med ett språk hemma och ett annat i skolan. Men många tvåspråkiga elever skriver längre och mer detaljrika texter och använder mer komplex grammatik på svenska.

– Eleverna både läser och skriver bättre på skolspråket svenska jämfört med sitt modersmål persiska, säger Baran Johansson. De läser mer effektivt och skriver mer flytande utan lika många mikropauser på svenska jämfört med persiska.

Baran Johansson, Umeå universitet, har undersökt hur barn i årskurs 4 till 9 läser och skriver på två språk med olika alfabet. Deltagarna är persiska-svenska tvåspråkiga elever med och utan lässvårigheter som kan läsa och skriva både på persiska (arabiskt alfabet) och svenska (latinskt alfabet).

Både styrkor och svårigheter delas mellan språken

Det finns ett starkt samband mellan läsning och skrivande, oavsett vilket språk det gäller. I en avhandling visar Baran Johansson att svaga läsare skrev långsammare och producerade kortare texter. Starka läsare skrev snabbare och producerade längre texter.

– Det finns en interaktion och ett beroende mellan modersmålet och svenskan som man ska ta hänsyn till. Tvåspråkiga elever kan överföra läs- och skrivförmågor mellan sina språk säger Baran Johansson.

Genom att också studera svagare elever så kan man se att även svårigheter delas mellan olika språk.

– Jag har skapat begreppet ”Multideficiency”, som förklarar hur underliggande svårigheter i till exempel avkodning och förståelse av texter delas mellan språken. En elev som har svårt att läsa och förstå på båda språken, har också svårt att producera sammanhängande texter på båda språken.

Öka undervisning i modersmål

Skolan behöver bli bättre på att skilja mellan tvåspråkiga elever som håller på att lära sig ett andra språk och tvåspråkiga elever som har primära lässvårigheter oavsett språk. Tvåspråkiga elever med lässvårigheter ska identifieras lika tidigt som enspråkiga elever säger Baran Johansson.

Skolan bör öka modersmålsundervisning för tvåspråkiga barn, särskilt de som lär sig att läsa och skriva i två olika alfabetiska system.

På grund av de starka sambanden mellan läsande och skrivande mellan språken är det också viktigt att bättre samordna undervisningen i svenska och på modersmålet. Att vara tvåspråkig är en del av barnens identitet som de ska kunna omfamna och utveckla genom att kunna läsa och skriva flytande på båda sina språk.

Vetenskaplig avhandling:

Two languages, two scripts: bilingual and biscriptal children with and without reading difficulties read and write in Persian (L 1) and Swedish (L2).

Kontakt:

Baran Johansson, Umeå universitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera