Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

I den tidiga islamiska världen var erotiska kompendier och sexhandböcker en populär litterär genre. Även om de främst skrevs av manliga författare så betonades ofta kvinnornas sexuella behov och vikten av romantik.
– Kvinnors sexualitet var ett viktigt ämne i medeltida arabisk medicin, säger Pernilla Myrne, universitetslektor i arabiska vid Göteborgs universitet.

Under flera år har Pernilla Myrne letat upp och analyserat en stor mängd erotiska kompendier och sexhandböcker, liksom lesbiska kärleksdikter, religiösa och medicinska källor, från den medeltida islamiska världen. Det har resulterat i en bok som är den första djupgående och omfattande analysen av kvinnlig sexualitet i den tidiga islamiska världen.

Boken Female Sexuality in the Early Medieval Islamic World bygger på flera års forskning och det är första gången kvinnlig sexualitet i den medeltida islamiska världen blir ordentligt belyst.

Pernilla Myrne, universitetslektor i arabiska vid Göteborgs universitet, har länge varit intresserad av kvinnors historia i den islamiska världen.

– Min avhandling handlade om arabiska biografier över kvinnor från tidig medeltid. Men det fanns så lite forskning. Man brukar skylla på att kvinnor sällan nämndes i klassisk arabisk litteratur så därför började jag leta efter nya källor

Medeltida sexualupplysning

För att kasta nytt ljus över komplexiteten kring kvinnlig sexualitet under det tidiga abbasidiska kalifatet (år 750-945 efter vår tideräkning) och buyiderna (en persisk shiitisk furstesläkt under 900- och 1000-talen) började Pernilla Myrne undersöka både de erotiska källorna och annan arabisk litteratur från medeltiden.

– Jag läste handskrifter och fann en hel del sexualupplysning som ställde kvinnors sexualitet och lust i centrum. När jag forskade vidare fann jag att kvinnors sexualitet var ett viktigt ämne i medeltida arabisk medicin och jag hittade även många dikter och berättelser som behandlar ämnet utifrån kvinnors synvinkel.

Baserat på en stor mängd tidigare outforskade medicinska, religiösa, juridiska och litterära källor belyser Pernilla Myrne spänningen mellan skildringar av kvinnors starka sexuella behov och deras underordnade sociala roll i olika sammanhang.

Lesbiska kärleksdikter

I arbetet upptäckte hon att kvinnlig sexualitet skildrades på många olika sätt mellan 900-talet till 1100-talet. Den sexuella handboken Encyclopedia of Pleasure (Jawami ’al-ladhdha) skildrar mångfalden av kvinnliga begär och hävdar vikten av ömsesidig tillfredsställelse genom livliga dikter och berättelser.

– Eftersom ingen skrivit om detta och jag hade så mycket material beslöt jag mig för att skriva en bok. Jag hoppas att den kan ge läsaren nya perspektiv. Inte minst vill jag visa mångfalden i den islamiska världen och lärdomshistorien. Det finns så många fördomar om islam och om kvinnors roll i islam.

Tre hela kapitel ägnas åt kvinnors egna ord.

– Jag har till exempel översatt lesbiska kärleksdikter och versifierade gräl mellan makar – där kvinnan får sista ordet. Jag hoppas att boken ska läsas av och inspirera forskare inom Mellanösterns historia och arabisk litteratur.

Kontakt:

Pernilla Myrne, pernilla.myrne@sprak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera