Två unga kvinnor håller om en tredje, alla vända mot kameran, inomhus.
Bild: Rosie Sun, Unsplash.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor som har förlorat en förälder löper ökad risk att ta livet av sig runt årsdagen av förälderns bortgång. Något liknande mönster för män tycks inte finnas. Det framgår av forskning från Stockholms universitet.

Forskningsstudien, som bygger på registerdata, omfattar samtliga svenskar i åldern 18–65 år som förlorat en förälder någon gång under åren 1990 till 2016.

Kvinnor tycks löpa högre risk

Enligt studien löper kvinnor upp till 67 procent högre risk att begå självmord vid årsdagen för en förälders bortgång och ett par dagar därefter, jämfört med när de inte upplever årsdagen. Särskilt hög risk observerades hos kvinnor som förlorat sin mor.

– De här resultaten visar tydligt hur viktigt det är med forskning som undersöker effekterna av sorgen efter en förälders död som upplevs i vuxen ålder, ett ämne som inte har studerats i någon större utsträckning, säger Alessandra Grotta, forskare på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Däremot tycks kvinnor i åldern 35–49 år inte vara i riskzonen på samma sätt – där fann forskarna inte några årsdagsreaktioner. Studien visar vidare att ogifta kvinnor tenderar att vara mer sårbara vid årsdagen än gifta kvinnor.

Bra för vården att känna till

Alessandra Grotta menar att forskningsresultaten pekar på att hälso- och sjukvårdspersonal bör bli medvetna om årsdagar av föräldrars död som potentiella utlösningsfaktorer för psykiska problem och risk för självmord. Detta för att kunna hänvisa patienter till riktat stöd i rätt tid.

– Mer utbredd kunskap om årsdagsreaktioner kan gynna inte bara sörjande människor, utan även släktingar och vänner, som då snabbare kan upptäcka tecken på psykisk ohälsa, säger Alessandra Grotta.

Annorlunda hos män

I motsats till kvinnor tycks män ha en försvagad självmordsrisk runt en årsdag, enligt forskningen.

– Det är samma resultat som vår forskargrupp tidigare observerat när vi har undersökt dödligheten kring årsdagen av ett barns död. Medan en ökad risk för dödsfall observerades bland mödrar visade fäder en minskad risk, säger Alessandra Grotta.

Hon tillägger att självmord är en sällsynt och mångfacetterad händelse.

– Därför kan framtida studier behövas för att replikera våra resultat. Vår framtida forskning om dödsfall kommer också att fortsätta undersöka de omständigheter och faktorer som påverkar mental hälsa efter en närståendes död.

Hjälp vid självmordstankar

Föreningen Mind har en samtalslinje för den som går i självmordstankar eller oroar sig för någon annan. Numret är 901 01.

På 1177 kan du hitta telefonnummer till fler stödlinjer, klicka här. Vissa går det även att mejla och chatta med.

Är det akut, ring 112. Genom dem kan du också få tag på jourhavande präst.

Du kan också ringa 1177 för att få vägledning.

Vetenskaplig artikel:

Suicide Around the Anniversary of a Parent’s Death in Sweden, Jama Network Open.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera