Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Under graviditet och småbarnsår minskar kvinnors engagemang för politiskt deltagande och informationssökande. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Tidigare forskning har visat att kvinnor påverkas kraftigare av föräldraskap än män. En ny studie bekräftar detta, men den visar också att förändringen sker redan under graviditeten.

I studien har drygt 2000 förstagångsföräldrars politiska engagemang följts – från tiden före graviditetens början och fram till barnets fyraårsdag.

Engagemanget definieras av hur ofta förstagångsföräldrarna sökt politisk information, försökt påverka politiskt, diskuterat politik eller delat politiska budskap online. Men det handlar också om hur intresserade föräldrarna upplever att de är av politik och hur viktigt politik anses i samhället.

– Även om vissa enskilda effekter är små så är det tydligt att alla drar åt samma håll, vilket bekräftar bilden av att graviditeten och det tidiga föräldraskapet är en period i livet då kvinnor tar ett steg tillbaka från sitt samhällsengagemang, säger forskningsledare Elin Naurin vid Göteborgs universitet.

Så gjordes studien

Studien ingår i forskningsprojektet Pregdem som studerar hur graviditet och barn påverkar människor på samhällsnivå.

Forskarna har använt SOM-institutets medborgarpanel. I undersökningen ingår även en kontrollgrupp bestående av cirka 11000 personer som inte hade barn under samma tidsperiod.

Engagemang tappas redan under graviditeten

Jämfört med tiden före de blev gravida tappar alla kvinnliga förstagångsföräldrar engagemang direkt från graviditetens början. På de flesta områden håller detta lägre engagemang i sig fram till mätningarna upphör när barnet är i fyraårsåldern. Den tydliga effekten av genomgången graviditet bekräftas vid jämförelser med en kontrollgrupp.

– Det är tydligt att kvinnornas politiska engagemang påverkas. Framför allt handlar det om tiden de lägger på att läsa om eller diskutera politik, men de gravida tenderar även att tycka att politik är mindre viktigt, säger Elin Naurin.

Kan leda till långvariga könsskillnader

Även kvinnornas partners uppger att de under och efter graviditeten lägger mindre tid på att ta till sig information om lokal-, nationell-, och världspolitik. Men när barnet är två till fyra år har detta tapp hos partnern i det närmaste återhämtats medan kvinnornas engagemang fortsatt sjunka.

När barnet nått fyraårsåldern har partnern helt och hållet hämtat in tappet i politiskt deltagande, hur ofta de har politiska diskussioner samt hur viktigt de anser det vara med politik. Kvinnorna befinner sig dock fortsatt på en lägre nivå än tiden före de blev gravida.

– Den enda indikator där de gravida kvinnorna inom fyra år hittat tillbaka till sin tidigare nivå av politiskt engagemang är beteendet att försöka förändra politiskt, och även här återspeglas föräldraskapet tydligt i det att det oftast handlar om barnomsorg eller skola, säger Elin Naurin.

Studie:

The Effect of Pregnancy on Engagement with Politics. Toward a Model of the Political Consequences of the Earliest Stages of Parenthood , American Political Science Review.

Kontakt:

Elin Naurin, professor i statsvetenskap, e-post: elin.naurin@pol.gu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera