Artikel från Linköpings universitet

När personal inom primärvården utbildades i terapiformen ACT sjönk sjukskrivningarna för deras patienter med 21 procent. Det visar en studie från Linköpings universitet.

Ungefär 60 procent av alla sjukskrivningar i Sverige är idag relaterade till ångest, depression, smärta och olika former av stressdiagnoser. De flesta patienter med sådana problem behandlas inom primärvården.

– Patienter med exempelvis lätta till medelsvåra depressioner behöver annan hjälp än sjukskrivning. Idag sker det även en medikalisering av normala kriser och livshändelser via sjukskrivningar. Men det handlar om att lära sig leva med sina känslor och hantera dem. Inom sjukvården behöver vi därför återerövra möjligheten att utföra läkekonst och göra det som är hjälpsamt för patienten, säger Åsa Kadowaki, psykiater och legitimerad KBT-terapeut.

Syftet med att utbilda läkare och annan sjukvårdspersonal inom ACT var att ge dem verktyg för att stå upp för sin profession och stärka dem i deras förmåga till att medicinskt bedöma och ha en helhetssyn på patienterna, istället för att använda sjukskrivning som behandling.

ACT – en hjälp att lära sig leva med sina känslor

Terapiformen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som innebär att man lär sig hantera bland annat stress och ångest. I stället för att undvika det som är svårt, får man i behandlingen lära sig att hantera sina svårigheter. Det handlar om att lägga om sitt perspektiv, att klara att acceptera inre obehag och smärta för att kunna gå framåt i livet.

Källa: 1177.se, Statens institutions styrelse (SIS)

I studien fick sjukvårdspersonal vid fem vårdcentraler i region Kalmar kontinuerlig utbildning i hur de skulle förhålla sig till sina patienter med hjälp av ACT. Forskarna jämförde också med fem vårdcentraler i region Jönköping där ingen ACT-utbildning och handledning hölls. Resultatet visar att medan sjukskrivningarna av patienter minskade med 21 procent i Kalmar skedde ingen förändring alls i Jönköping.

Målet är att förändra

Inom ACT ryms en mängd tekniker med målet att gynna hjälpsam förändring för användaren. Bland annat ingår medveten närvaro och acceptans inför obehagliga känslor och tankar. ACT-utbildningen till sjukvårdspersonalen har bland annat bestått av föreläsningar om hur vårdpersonalen kan förhålla sig till sina patienter och deras symptom, handledning och tvärprofessionella träffar där en del patientärenden diskuterats.

– Det är viktigt att inte bara läkarna, utan även till exempel sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter på vårdcentralerna får möjlighet till utbildningen så att alla i ett team hjälps åt och drar åt samma håll. Vårt mål är att hjälpa människor till egna beslut kring vad de behöver förändra för att uppnå en hållbarhet i sina liv. Det kan till exempel ske med hjälp av motiverande samtal, påpekar Åsa Kadowaki, som också undervisar på läkarprogrammet på Linköpings universitet.

Fredrik Nyström är professor i internmedicin vid Linköpings universitet och vetenskaplig ledare för studien.

– Det är Åsa Kadowaki som genomfört de flesta utbildningarna och handlett sjukvårdspersonalen. Resultaten bevisar att hennes ACT-metod fungerar. Ingen annan psykologisk intervention har visat en så här stor minskning av antalet sjukskrivningar, säger Fredrik Nyström.

Vetenskaplig artikel:

Education of the primary health care staff based on acceptance and commitment therapy is associated with reduced sick leave in a prospective controlled trial.

Kontakt:

Åsa Kadowaki, psykiater, asa.kadowaki@regionkalmar.se, Fredrik Nyström, professor, fredrik.h.nystrom@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera