Kvinna ligger på en filt på en gräsmatta och skriver på sin mobil.
Bild: Tim Mossholder/Unsplash
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Över 200 000 svenskar har sedan coronapandemins början rapporterat hur de mår i appen Covid Symptom Study. Det är den största epidemiologiska studien genom tiderna i Sverige.

Frivilliga vuxna personer bosatta i Sverige har sedan april 2020 kunnat rapportera dagligen hur de mår. Analyser av datan har sedan kunnat användas för att se i vilka delar av landet som smittan är hög, hur fort viruset sprids och vilka faktorer som ökar risken för att bli allvarligt sjuk. Redan första veckan som appen fanns tillgänglig registrerade sig 100 000. Idag är man uppe i 208 000 deltagare och är i särklass den största epidemiologistudien genom tiderna i Sverige.

Rapporterar dagligen i appen

Utöver information om ålder, kön, vikt, rökning, diabetes, cancer och blodgrupp har deltagaren fått rapportera om hur hon eller han mår.

– Det finns även en fritextruta där deltagaren själv får beskriva sitt mående och där har vi kunnat fånga in nya symptom. Precis i början på pandemin när vi inte visste så mycket om covid-19 fångade appen i Storbritannien upp nedsatt lukt- och smaksinne, berättar Maria Gomez, professor i fysiologi vid Lunds universitet.

Och det är just i Storbritannien allt tog sin början. Appen utvecklades för flera år sedan av det brittiska hälsoföretaget Zoe Global Ltd i samarbete med forskare på King’s College London för att studera livsstilsmönster. Våren 2020 gavs lundaforskarna i samarbete med forskare vid Uppsala universitet grönt ljus och etiskt tillstånd att kostnadsfritt använda appen för att samla in data även i Sverige.

Bild en hand som håller en mobil. På mobilen visas appen Covid Symptom Study.

Över 200 000 användare i Sverige

Det tar användaren runt en minut om dagen att svara på frågorna i appen Covid Symptom Study. Idag rapporterar cirka 208 000 personer varje dag hur de mår.

Syftet med appen är att ta reda på:

  • i vilka delar av landet risken för smitta är hög
  • vilka faktorer som ökar risken att bli allvarligt sjuk och hur risken påverkas av underliggande sjukdomar
  • hur fort viruset sprids i olika delar av landet.

Upptäcka trender i smittspridning

I takt med att Sverige utökat sin testkapacitet och arbetat än mer aktivt med smittskyddsarbete har underlaget i appen blivit värdefullt eftersom det bidrar till att upptäcka trender. Sedan förra våren har Covid Symptom Study varje vecka sammanställt en veckorapport som publiceras på en hemsida som är öppen för allmänheten samt även skickas till Sveriges smittskyddsenheter och Folkhälsomyndigheten.

– I veckorapporten publicerar vi kartor för Sveriges 21 regioner samt postnummer med de första två siffrorna med detaljerade kartor. Vi har även tabeller där vi identifierar vilka områden som sett största ökningen av uppskattad förekomst av symtomatisk covid-19 under den gångna veckan. Vi bevakar Sverige hela tiden och kan se om något postnummer har en avvikande utveckling, berättar Maria Gomez.

Studera symtom på postcovid

Det har sedan tidigare funnits appar som har kunnat hantera stora datamängder, men appen Covid Symptom Study har tydligt visat hur forskare snabbt, effektivt och till lägre kostnad kan samla in och generera information.

– Kvaliteten på våra data är fantastisk och kommer att ligga till grund för många andra studier, till exempel för att få till en tidslinje, följa vaccinationsprocessen och se vilken effekt vaccinationsgraden har på spridningen av covid-19. Vi studerar även långvariga covid-19-symtom samt sambandet mellan underliggande sjukdomar och covid-19, säger Maria Gomez.

Upptäckte samband med diabetes och fetma

Forskarna såg även tidigt att det finns ett samband mellan diabetes och/eller fetma och risken att drabbas av allvarlig covid-19. Därför fokuserar man nu på data från personer med typ 1 och typ 2 diabetes för att undersöka om det finns ett samband mellan hur länge man haft sin diabetesdiagnos och vilken typ av behandling man får och hur sjuk man blir i covid-19. Forskargruppen försöker också förstå om diabetes är kopplad till specifika symptom vid covid-19 och även om det finns en ökad risk att drabbas av postcovid.

– Tack vare ett gott samarbete med appens utvecklare har vi med hjälp av våra studiedeltagare haft möjlighet att utveckla frågorna om diabetes i appen. Vi har även haft möjlighet att nå ut till personer med diabetes via till exempel Diabetesorganisationen vilket gör vårt underlag ännu bättre.

Vetenskaplig artikel:

COVID Symptom Study Sverige

Kontakt:

Maria Gomez, professor i fysiologi, Lunds universitet, maria.gomez@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera