Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor som bär på humant papillomvirus, HPV, löper ökad risk att föda för tidigt, vilket kan leda till komplikationer för barnet. Därför bör unga vaccinerar sig mot HPV och kvinnor gå på gynekologiska cellprovtagningar. 

Studien omfattar uppgifter om totalt över en miljon förlossningar. Det är alltså stora grupper som jämförts, och forskarna betonar att resultaten inte ger stöd för att bedöma risknivåer hos enskilda kvinnor i barnafödande ålder.

Humant papillomvirus är ett mycket vanligt virus som finns i över tvåhundra olika typer. Några typer kan ge cellförändringar som i ovanliga fall kan leda till cancer, framför allt i livmoderhalsen. Andra HPV-typer kan orsaka vårtor. Humant papillomvirus förkortas ofta med HPV.

Källa: 1177 Vårdguiden

Johanna Wiik, doktorand inom obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och gynekolog och obstetriker på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvinnoklinik, är studiens förstaförfattare.

– Jag vill poängtera att riskökningen för att föda tidigt är liten för den enskilda kvinnan som bär på HPV. Men det här är ytterligare ett skäl för unga att ingå i vaccinationsprogrammet mot HPV, säger hon.

Statistiskt säkerställd riskökning

Det är tidigare känt att behandling för cellförändringar efter HPV-infektion kan öka risken för förtidsbörd, alltså förlossning före 37 fullgångna veckor. Den aktuella studien visar att HPV-viruset i sig är kopplat till ökad risk för att föda för tidigt, och för komplikationer för barnet.

Studien bygger på uppgifter om förlossningar registrerade i Medicinska födelseregistret som har kopplats till Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och Cancerregistret. Totalt ingick 1 044 023 förlossningar mellan 1999 och 2016, varav 23 185 hos tidigare behandlade kvinnor och 11 727 hos obehandlade kvinnor med HPV-infektion direkt före eller under graviditeten.

Av kvinnor som tidigare behandlats för cellförändringar födde 9,1 procent för tidigt. Motsvarande andel i gruppen med HPV-infektion i anslutning till graviditet var 5,9 procent. Detta var en statistisk säkerställd ökning jämfört med en referensgrupp med kvinnor som alltid haft normala cellprover. I den gruppen födde 4,6 procent för tidigt.

Vikten av vaccin och cellprovtagning

Verena Sengpiel, docent i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och förlossningsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är studiens sistaförfattare.

– Vår studie är registerbaserad och trots att vi har justerat för en mängd faktorer i analyserna så kan vi inte säkert svara på om det är själva viruset som orsaker graviditets- och förlossningskomplikationer, vi kan bara påvisa ett statistiskt samband, säger hon, och fortsätter:

– Vi kommer snart att kunna se hur förekomsten av förtidsbörd påverkas efter att vaccinationsprogrammet mot HPV har införts, vilket kommer att ge mera information om HPV-infektion har ett orsakssamband med förlossningsutfall.

Forskarna betonar vikten av att hörsamma kallelserna till gynekologisk cellprovtagning, för att eventuella cellförändringar till följd av HPV-infektion ska upptäckas. Johanna Wiik igen:

– Ju tidigare cellförändringar upptäcks, ju bättre kan vi följa och behandla dem. Och så är det bra att berätta för sin barnmorska om man har haft cellförändringar och om man blivit behandlad för detta när man skriver in sig på mödrahälsovården. Då kan förlossningsvården väga in den informationen när graviditetsövervakning planeras, säger hon.

Vetenskaplig artikel:

Associations of treated and untreated human papillomavirus infection with preterm delivery and neonatal mortality: A Swedish population-based study, PLOS Medicine.

Kontakt:

Johanna Wiik, doktorand inom obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, johanna.wiik@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera